Doç. Dr. Duran Bülbül, ‘‘Ülkelerarası Siyasi Gelişmelerin Ülkelerin Mali Yapısına Etkisi” Başlıklı Seminer verdi.01 Şubat 2018

 

25 Ocak 2018 Tarihinde Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Bülbül, ‘‘Ülkelerarası Siyasi Gelişmelerin Ülkelerin Mali Yapısına Etkisi” Başlıklı Seminer verdi.

Sunumunda, Doç. Dr. Duran Bülbül, ülkelerarası siyasi gelişmelerin ülkelerin mali yapısına etkisi konusunda çeşitli bilgiler verdi. Genel hatlarıyla gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin arasındaki ilişkiye değindi. Burada gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sunduğu kalkınma modelleri arasında imalattan daha çok servis sektörüne yönlendiren tavsiyelerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca ticari ilişkilerde gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olanlarla ticaretinde daha çok tüketime dayalı ürünleri ihraç ederek bu ülkelerden ise o ürünlerin hammaddelerinin ithal edildiğini böylece hem kendi yeraltı kaynaklarını muhafaza ettiklerini hem de ürünler arasındaki katma değer oranları arasındaki farklılıktan büyük miktarlarda kar edildiğini dile getirdi.

Seminerinin devamında gelişmiş ülkelerin ithalata dayalı büyüme sistemi ile kalkındıklarını lakin gelişmekte olan ekonomilere ise ihracata dayalı büyüme sistemini önerdiğini belirtti. Küresel rekabet ortamında düşük fiyatlarla gelişmiş ülkelerden gelen ürünlerin yerli malların satımını zorlaştırdığını ve yerel sanayilerin büyümede zorlandıklarını anlattı. Bazı durumlarda bu rekabete dayanamayan işletmeleri yabancıların ucuza alarak pazar paylarını daha da geliştirdiklerini dile getirdi.

Devletlerarası ilişkilerde ekonomik gücün belirleyici olduğunu belirten Bülbül, Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinin ekonomileri üzerine ilgi çekici bilgiler sundu. Bunların arasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkiler, iki ülkenin ekonomilerinin rekabet gücü endeksi gibi farklı sıralamalardaki yerleri konusunda verileri paylaşarak kendi analizlerini özetledi. Sektörel bazda ise iki ülkedeki tarım sektöründeki yıllar itibariyle gelişmelere değinerek iki ülkenin de ekonomik yapısındaki değişimler hakkında görüşlerini bildirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar Türkiye ve Kazakistan ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.