Aizhan Baimukhamedova “Kurumsal Bilgilendirme ve Öz Sermaye Maliyeti: Kazakistan’da Önde Gelen Şirketlere Dair Ampirik Bir Test” konulu seminer verdi.13 Şubat 2018

 

1 Şubat 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Aizhan Baimukhamedova “Kurumsal Bilgilendirme ve Öz Sermaye Maliyeti: Kazakistan’da Önde Gelen Şirketlere Dair Ampirik Bir Test” konulu seminer verdi.

Aizhan Baimukhamedova, daha önce üzerinde çalıştığı kurumsal bilgilendirme ve öz sermaye maliyeti konusunda Kazakistan’daki büyük şirketleri incelediğini ifade etti. Seminerinde ana hatlarıyla kurumsal açıklamalar hakkında çeşitli bilgiler sunmanın yanı sıra, bu olgunun şirketler açısından faydalarına değindi. Bunların arasında şirketlerin bilgilendirici ve şeffaflığı artırıcı adımlarının firmalara ekonomik anlamda yarar sağlayabileceğini belirtti. Gelişmiş ülkelerde kurumsal bilgilendirmenin ileri düzeyde düzenlenmiş olduğunu ve özel ve finans sektöründeki verimliliğin artırılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Kazakistan’da ise şirketlerin kurumsal açıklamalarının yetersiz olduğunu belirterek bu durumun hissedarlar açısından olumlu bir gelişme olmadığını sözlerine ekledi.

Baimukhamedova, Kazakistan'ın KASE borsasında yer alan en büyük şirketler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları hakkında çeşitli bilgiler sundu. Çalışmasının birincil amacının açıklama endeksi ile ölçülen şirketlerin kurumsal açıklama kalitesi ile öz sermayenin maliyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek olduğunu ifade etti. Seminerin devamında kurumsal açıklamanın avantajlarına değindi. Bunlar arasında piyasa likiditesini artırmak ve sermaye maliyetini düşürmek ile yöneticilerin yatırım kararlarını artırmanın yer aldığını belirtti. Ayrıca kurumsal analizler ile yatırımcıların şirketlere olan cazibesini artırmanın da önemli olduğunu vurguladı. Kurumsal bilgilerin hazırlanması, doğrulanması ve yaygınlaştırılmasının ek bir maliyetinin olduğunu ifade etti.

Araştırmasında firma büyüklüğü ve öz sermayenin piyasa değerine göre defter değeri gibi değişkenleri dahil ettiğini belirtti. Bu çerçevede, Kazakistan'da büyük firmaların düşük maliyet özeliklerine sahip olduklarını gösterdi. Buna ek olarak, öz sermaye maliyeti ile açıklama arasındaki ilişkinin ters olduğunu vurguladı. Son olarak, Kazakistan'ın gelişmekte olan bir pazarın tipik bir örneği olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Seminerin sonunda katılımcılar Kazakistan’da kurumsal bilgilendirme alanındaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.