Uluslararası Bilgi Teknolojileri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Shynara Jumadilova Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitütüsünde seminer verdi07 Mart 2018

 

 

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Shynara Jumadilova Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde ''Şirket Mali Durumu Tahmini: Yöntemler ve Yaklaşımlar'' konulu seminer verdi.

Sunumunda Shynara Jumadilova, şirket finansmanı süreci hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Bu sürecin veri toplama ile başladığını ve bunun neticesinde analizden daha yararlı bilgiler çıkabileceğini dile getirdi. Bugünlerde ekonomik analiz yapmak için türlü Eviews, Stat, SPSS gibi yazılım programlarının mevcut olduğunu dile getirdi. Bu programlar ile yapılan hesaplamalara dayanarak, belirli bir ekonomik model oluşturulabileceğini vurgulayan Jumadilova, modellerin durağan ve dinamik olabileceğini vurguladı. Araştırmalarda rakamların değişkenlik göstermelerine rağmen, verilerin tamamen rasgele olmadığını ifade etti.

Mikroekonomik araştırmalarda şirketlerin mali durumu, muhasebe, ilgili terminoloji, finans ve diğer ilgili bilim dallarında bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti. Jumadilova belli bir olguyu uzun süre içinde araştırmak için, mevsimsel dalgalanmaların saptamasının gerektiğini açıkladı. Shynara Zhumadilova, doktora tezinde Kazakistan'ın en büyük petrol şirketi Kazmunaigas'ın finansal durumunu modelleme konusuna değindi. 2010-2011 yıllarında Kazmunaigas gelişmesinin zirvesinde olduğunu lakin 2015 yılındaki petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu çapta büyük firmaların bile finansal durumlarının belirgin ölçülerde sarsılabilme ihtimalinin olduğunu anlattı.

Seminerin devamında, Shynara Jumadilova, araştırmasını Kazakistan ekonomisinin mevcut durumuna ve genel olarak ekonominin düşüşüne bağlı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Shynar Jumadilova'ya göre, 2014 krizinden sonra Kazmunaigas’ın ekonomik performansında belli sıkıntıların baş gösterdiğini iletti. Bu doğrultuda Kazakistan ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından birisi olan petrol ve gaz ihracatından oluştuğunu ve ekonominin krizlerden fazla etkilenmemesi için Kazakistan ekonomisini çeşitlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda dünya tecrübelerinin gösterdiği gibi imalat sanayi ürünlerinden turizme kadar farklı alanlarında ekonomik gelirlere katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Seminerin sonunda katılımcılar Kazakistan ulusal şirketlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği ile Kazakistan'ın mali istikrarı konularında görüş alışverişinde bulundular.