Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm Ahmet Yesevi Üniversitesinde06 Nisan 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonundaki "Birlikte Daha Fazla Yapabiliriz” projesi kapsamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan Yerleşkesinde;  ders, seminer, konferans ve bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi.

23 Mart-7 Nisan tarihleri arasında, Üniversitemizin Filoloji Fakültesi’nde bir dizi akademik çalışmalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm, Yeni Türk Edebiyatı, Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Tanzimat ve Millî edebiyat dönemlerinde Türk edebiyatında Yönelimler, Edebiyat Toplum ilişkisi ve Modern Türk şiiri”gibi konularda, Filoloji Fakültesi hoca ve öğrencilerine ders, seminer ve konferans vererek bilgi, birikim ve deneyimini aktardı. 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm, Türk Filolojisi Bölümü ve Türkoloji Enstitüsü koordinesinde, 5 Nisan Perşembe günü Filoloji Fakültesi’nin Toplantı ve Konferans Salonunda “Türk Romanının Toplumsal Kaynakları” konulukonferans verdi. 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm, “Edebî eser, estetik bir işlev taşımakla birlikte sosyokültürel ortamı etkileyen ve ondan etkilenen bir gerçeklik alanı oluşturur. Dil, retorik, okuma, yazma, yayın gibi kendi içinde bir ilişkiler ağı kuran edebî sistem, toplumla kuvvetli ilişkilerle bağ kurar. Bu inkâr edilemez kuvvetli bağın ortaya çıkarılması doğrudan toplumsal gerçeklik hakkında fikir elde etmeye ya da faydaya dayalı bir ilginin ortaya çıkarılıp toplumsal olayları anlamak, yorumlamak hatta yönlendirmek gibi işlevler açısından kullanılabilir. Türk romanı da her ne kadar doğal yönelimiyle 19. yüzyıla kadar Türk edebiyatında bir tür olarak var olmamışsa da 19. Yüzyıl sonrasında içerdiği sosyal teorileri, tarih anlayışı ve ideolojik yönelimleri ile önemli bir yer kaplamış bir edebi türdür.

Tarihsel süreç içerisinde Türk romanının Türk toplumunu nasıl etkilediği ve Türk insanının romanlara nasıl etki ettiği sorusu bu açıdan oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Konuşmasını tamamlayan Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm’e teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunuldu.