Ahmet Yesevi Üniversitesi Yemekhanesi Yeni Sistem ve Donanıma Kavuştu06 Nisan 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren ve Gelişme ve Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışmaları ile Üniversitenin Yemekhane binası yeni sistem ve donanıma kavuştu. Söz konusu yeni sistemi yerinde incelemek üzere Üniversitemiz Yemekhanesini gezen Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Rektör Yardımcısı Eren’den bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren; Yemekhanenin yeni alt ve üst yapısının ergonomik yeterlilik bağlamında örnek teşkil ettiğini, kartlı sisteme dayandırılan  organizasyon ile aktif ve dinamik hizmet  sunulduğunu ve bu sistemin organizasyonu ile hem yemek kalitesinin arttığını, hem de tabldot  servisinde her hangi bir aksaklık meydana gelmediğini belirtti. 

Yeni uygumla ile Üniversitenin Yemekhanesi’nin öğrenci ve akademisyenlerin beklentilerine cevap verdiğini, maliyetlerin düşürülmesine rağmen yemek kalitesi ve çeşitlerinin arttığını, önümüzdeki süreçte Üniversite Yemekhanesi’nin bütün yönleri ile üst kalitede organizasyon ile faaliyetini standart seviyede gerçekleştirebileceğini açıkladı. 

Rektör Abdibekov ise;  bu uygulamanın Kazakistan üniversitelerinde ilk olduğunu ve diğer üniversitelere örnek teşkil edecek iyi bir organizasyon faaliyetine yol açtığını, yemekhanedeki kart sistemi ile ödeme gecikmelerinin önlendiğini, öğrencilerin kartlı sistemden memnun olduğunu, bu sistemin aksayan yönlerinin olması halinde yeni çözümlerlerle her yıl yemekhane organizasyonunun daha kaliteli ve etkin yapısal ve işlevsel bütünlüğe kavuşturtabileceğini vurguladı.