Dr. Muharrem Şahiner Ahmet Yesevi Üniversitesinde06 Nisan 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonu ile "Birlikte Daha Fazla Yapabiliriz” projesi kapsamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri BölümüÖğretim Üyesi Dr. Muharrem ŞahinerAhmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi’nde;  ders, seminer, konferans ve bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi.

23 Mart- 7 Nisan tarihleri arasında, Üniversitemizin Beşeri Bilimler Fakültesi’nde bir dizi akademik çalışmalarda bulunan Dr. Muharrem Şahiner, “Dinler Tarihi, İslam Hukuku, Kelam,  Arapça, Kültür ve Din, Kazak Din Adamları, Tasavvuf ve Hoca Ahmet Yesevi” gibi konularda, Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencilerine ders, seminer ve konferans vererek, bilgi, birikim ve deneyimini aktardı. 

6 Nisan Cuma günü İlahiyat Bölümü koordinesinde gerçekleştirilen konferansta, Dr. Muharrem Şahiner,“Farabi'ye Göre İdeal İnsan İdeal Devlet Teorisi” konusunda bilgilerini paylaştı. 

Şahiner konferansta; “İslam felsefesinin en önemli filozoflarından biri olan Farabi'ye göre insan sosyal bir varlık olarak toplum içinde yaşamak zorundadır. Bu zorunluluk insani yetkinliklerimizi elde etmek için gerekmektedir. İnsan, bedensel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra manevi ihtiyaçlarını da karşılamak için başka insanlarla etkileşim halinde olmak ve yardımlaşmak zorundadır. Ancak bu şekilde nihai hedef olan mutluluk elde edilir. Yardımlaşmak amacıyla bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluk Farabi'ye göre erdemli topluluktur. Bu toplumu yönetecek insan da diğer insanlardan daha yetkin ve tüm faziletleri şahsında toplamış kişi olmalıdır. Farabi model insan olarak Peygamberi görmekte ve ona ait 12 farklı özellik saymaktadır. Peygamberden sonra gelen insanlar bu özelliklerin hepsine birden sahip olamasa da oluşturdukları yönetim sistemi bu kriterlere göre hareket etmelidir. Devleti insan bedenine benzeten Farabi, farklı organların birbirine yardım ederek bedenin sağlığını koruması gibi devlet içerisinde de kurumların hiyerarşik bir yapı içerisinde birbirlerini tamamlayan ve yardımlaşan bir dizayna sahip olmalıdır” şeklinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasını tamamlayan Dr. Muharrem Şahiner’e teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.