Ahmet Yesevi Üniversitesinde Orta Asya Ülkelerinin Entegrasyon Süreçleri: Mevcut Durum ve Beklentiler Paneli yapıldı09 Nisan 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından “Orta Asya Ülkelerinin Entegrasyon Süreçleri: Mevcut Durum ve Beklentiler Paneli” Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 

7 Nisan Cuma günü Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Toplu’nun oturum başkanlığında gerçekleşti. Panelin konusu ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yapan Dekan Toplu, açış konuşmaları yapmak üzere  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taljan Raimberdiev ve Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren’i kürsüye davet etti.

Raimberdiev konuşmasında;  Türk cumhuriyetleri benzeri atılımları yapmadığını ve Avrasya ortak Pazar stratejini henüz tam uygulama yeterliliğine ulaşamadığını açıklayarak Türk cumhuriyetlerinin ekonomik entegrasyonda,  yerinde üretim ve ortak pazar paylaşımında daha etkin olabileceklerini belirtti.

Rektör Yardımcısı Eren ise, Entegrasyon kavramı, batı ülkelerinin en çok üzerinde durduğu, tartıştığı önemli bir konu olduğun belirterek; entegrasyonun olumlu ve olumsuz yönlerinin doğru anlaşılması gerektiğini, toplumsal veya  küresel ya da bölgesel  entegrasyonun çok sinsi tehlikeleri olduğuna işaret etti.  Eren, panel konuşmacılarının hassas bir denge üzerinde bu konuyu tartışmaları gerektiğini, entegrasyondan beklenen hedeflerin ayrımında ise farklı kültüre sahip ülkelerin birbirinden istifade etmesi, kültürlerin ulusal çıkar ve menfaatlerini göz önünde bulundurarak birbirleri ile kültürel, siyasal ve özellikle ekonomik alanda bağımsızlıklarını koruyarak işbirliği yapmalarının çok önemli bir stratejik yaklaşım olduğunu vurguladı. Eren, konuşmasını Türk Dünyasının da böyle bir entegrasyona ihtiyacı olduğunu belirterek tamamladı.

Açış konuşmalarının ardından Panel konuşmacıları, Güney Kazakistan Sanayi Bölgesi Müdürü Gafur Menlibekov, Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Edil Tölegenov, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aydar Amirbek, Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sabit Baymaganbetov ve Türkistan Valiliği Girişimcilik ve İnovasyon Bölümü Başkanı Sadıkov Ablayhan konu ile ilgili tebliğlerini sundular. Konuşmalarının sonunda katılımcıların sorularını cevapladılar. Panel, konuşmacılara sertifika takdimi ve toplu hatıra fotoğraf çekimi ile tamamlandı.