Ünlü Rus Türkolog ve Şarkiyatçı Doç. Dr. Apollinaria Avrutina Ahmet Yesevi Üniversitesinde24 Nisan 2018

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin davetlisi olarak Türkistan Yerleşkesine gelen St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloğu Doç. Dr. Apollinaria Avrutina,  “Türk Dili Tarihinde Osmanlı Türkçesi'nin Yeri: (Tarih,  Söz Varlığı, Edebiyat, Yazarlar vs.)” başlıklı bir konferans verdi. Üniversite Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, akademisyen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Arap Alfabesi ile yazılan Osmanlı Türkçesi üzerindeki Arapça ve Farsça'nın  tesirlerine dair tespit ve görüşlerini paylaşan Türkolog ve Şarkiyatçı Avrutina; Orhan Pamuk, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Bilge Karasu, Ahmet Hamdi Tanpınar vd. gibi ünlü Türk yazarlarının romanlarının Türkçe’den Rusça’ya yaptığı tercümeleri ile tanınıyor.   Türkoloji Enstitüsü’nün organizasyonu ile düzenlenen konferansta, Osmanlı Türkçesi’nin tarihi dönemleri, devlet dili olarak gelişimi ve edebiyata etkileri üzerinde duruldu. Avrutina; Eski Anadolu Türkçesi (XIII – XV yy.); Erken Osmanlıca (2/2 XV – XVI yy.); Orta Osmanlıca (XVII – XIX yy.); Yeni Osmanlıca (1/2 XIX – ¼ XX yy.); Yeni Türkçe XX. yüzyıl (1930'dan itibaren) dönemlerini ele aldı.  Avrutina değerlendirme ve tespitlerinde; Osmanlı Türkçesinin, bulunduğu coğrafyadaki dillerin etkisinde kaldığını, Türk halklarının ayrıldıkları bölgelerdeki ağız ve lehçe farklılıklarının Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde kendini gösterdiğini bildirdi. Avrutina konuşmasının son bölümünde Çağdaş Türk Edebiyatına da temas etti. Konferansın sonunda kısa bir teşekkür konuşması yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Doç. Dr. Apollinaria Avrutina’ya teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Etkinlik toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.