Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Avrasya Araştırma Enstitüsünde Seminer verdi.26 Nisan 2018

 

 

 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu “Siber Güvenlik ve Savunma Kapasitesi Geliştirme: Türkiye Deneyimi” Konulu seminer verdi.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu seminerinde ana hatlarıyla siber güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’nin siber güvenliği alanındaki gelişmeler, riskler ve potansiyel tehditler konularına değindi. Günümüzde gerek şahıs, gerek şirket ve kurum, gerekse devletlerin siber savaş diyebileceğimiz ciddi siber saldırılara maruz kaldığını belirten Sağıroğlu,  söz konusu siber saldırıların ülkelere, kurumlara ve kişilere; özellikle ticaret, yönetim veya toplumsal hayat bağlamında olumsuz etkiler oluşturmakta olduğunu belirtti. Fakat eğitim, zaman, bilgi, kaynak ve uzman eksikliği gibi birçok nedenden dolayı siber güvenliğin kolay sağlanamadığını ifade etti. Sağıroğlu, büyümeye devam eden siber saldırıların doğuracağı yıkıcı sonuçların önüne geçmek için kişisel, kurumsal ve toplumsal olarak siber ortam hakkında daha fazla bilgiye sahip olunması gerektiğini dile getirdi. Dahası siber saldırılara karşı korunma konusunda akademik çevre, siber sektör, kamu kurum ve kuruluşların da bir araya gelerek çalışması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin siber güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunduğunu anlatan Sağıroğlu, Türkiye’nin öncelikle yükseköğretim düzeyinde siber güvenlik eğitimi, bilimsel ve teknik araştırmalar ve eğitim destek programları konusunda önemli çalışmalar yapmakta olduğunu vurguladı. Bu bağlamda insan kaynağı yetiştirme konusuna büyük önem veren Türkiye’nin devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 90121 öğrenci yetiştirilmekte olduğunu altını çizen Sağıroğlu, YÖK tarafından 100-2000 burs programları gibi çeşitli destek projelerinin yürütülmekte olduğunu belirtti. Türkiye’deki siber araştırma merkezlerinin sayısı 2016’da 356 iken, 2017’de 629 ve 2018’de ise 853’e yükseldiğini açıklayan Sağıroğlu, 2016-2018 yılları arasında toplam 14466 araştırma projesinin gerçekleştirildiğini ve 5147 patent alındığını dile getirdi. Türkiye’nin siber güvenlik ve bilişim teknolojileri sektörü hakkında çeşitli bilgiler vermenin yanı sıra bu alandaki sorunlardan da bahseden Sağıroğlu, Türkiye’nin özellikle yazılım ürünlerinin üretilmesinde eksik yönlerinin olduğunun altını çizdi. Bu eksiklikleri çözebilmek için bakanlıklar ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli projeler, destekler ve teşviklerin verilmekte olduğunu ifade eden Sağıroğlu; standartlar, sertifikasyon ve belgelendirme desteklerinin de uygulanmakta olduğunu belirtti. 

Seminerinin sonunda Sağıroğlu, Türkiye’de siber savunma uzmanlarının yetiştirilmesine daha fazla ilgi gösterilmesi ve yatırım yapılması gerektiğini anlatarak, konuyla ilgili  uluslararası ve  kurumsal işbirliklerinin  geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seminer sonunda katılımcılar siber güvenlik ve siber saldırı konularında görüş alışverişinde bulundular.