Doç. Dr. Mehmet Can Doğan Ahmet Yesevi Üniversitesinde27 Nisan 2018


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonunda ve TİKA destekli "Birlikte Daha Fazla Yapabiliriz” akademik değişim projesi kapsamında, Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Doğan Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan Yerleşkesinde;  ders, seminer, konferans ve bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi.
13-27 Nisan 2018 tarihleri arasında, Üniversitemizin Filoloji Fakültesi’nde bir dizi akademik çalışmalarda bulunan Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalı Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Mehmet Can Doğan, “Türk Diline Giriş, Türk Dilinin Tarihi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Klasik Türk Edebiyatı” gibi konularda, Filoloji Fakültesi hoca ve öğrencilerine ders, seminer ve konferans vererek bilgi, birikim ve deneyimini aktardı. 
Doç. Dr. Mehmet Can Doğan, Türk Filolojisi Bölümü koordinesinde, 26 Nisan Perşembe günü Filoloji Fakültesi’nin Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. 
Doç. Dr. Mehmet Can Doğan “Tanzimat’tan Sonra Türk Edebiyatını Etkileyen Sosyal ve Fikrî Gelişmeler” başlığı ile sunulan konuşmasında, Türk modernleşmesini, II. Mahmud döneminden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşuna gelene kadar siyasi, sosyal, kültürel ve edebiyattaki gelişme ve değişmeler üzerinden değerlendirdi. Her bir alandaki belirleyici göstergelere dikkat çeken Doğan, modernleşme sürecindeki Türk edebiyatını hazırlayan etkenleri vurguladı. Tanzimat ve Islahat fermanlarının, Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasındaki gelişmelerin edebiyatı nasıl etkilediğini örnekler üzerinden somutlaştırarak, edebiyat-siyaset, edebiyat-sosyal hayat, edebiyat-zihniyet arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Türk Edebiyatının dönemleştirilmesinde belirleyici olan siyasi değişimlerin altını çizen Doğan, modernleşme sürecindeki düşünce hareketlerine de dikkat çekerek, şair ve yazarların bu süreçteki işlevini öne çıkardı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik ve Türkçülük söylemlerinin edebiyata nasıl yansıdığını metinlerle örnekleyen Doğan, Yeni Türk Edebiyatı’nın bugün büyük ve zengin bir birikim oluşturduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
Konuşmasını ardından Doç. Dr. Mehmet Can Doğan’a Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Asil Şengül tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.