Prof. Dr. Mediha Canbek ve Doç. Dr. Murat Hasanreisoğlu Ahmet Yesevi Üniversitesinde28 Nisan 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonu ve TİKA desteğiyle  "Birlikte Daha Fazla Yapabiliriz” akademik değişim projesi kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mediha Canbek ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Hasanreisoğlu Türk-Kazak Üniversitesi’in Türkistan Yerleşkesinde;  ders, seminer, konferans ve bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi.

13-28 Nisan 2018 tarihleri arasında, Üniversitemizin Tıp Fakültesinde bir dizi  akademik çalışmalarda bulunan Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mediha Canbek, “Somatik kas dokusu, Mezenkimal ve Stromal kas dokusu, Sinir dokusu, Nörotitler, Nöroglia”  konularda ders verdi. 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanı Doç. Dr. Murat Hasanreisoğlu ise; “Kanıta dayalı tıpta modern oftalmolojinin güncel konuları; Organlara görsel hasarın temel sendromları; Kırılma. Kırılma tipleri kavramı; Göz kapaklarının, konjonktivanın ve tümör organizmalarının patolojisi, Kataraktın türleri; Göz yaraları; Kırılma, Reaksiyon Türlerinin Tanımı, Göz kapaklarının, konjonktivanın ve tümör organizmalarının patolojisi” konularında  Tıp Fakültesi hoca ve öğrencilerine ders, seminer ve konferans vererek, Üniversitemizin ilgili ana bilim dallarına, bilgi, birikim ve deneyimini aktardılar.