Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kitap Tanıtım Günleri Etkinliği 18 Haz 2018

 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, 12 Nisan 2017’de stratejik hedeflerin yol haritasını içeren ‘’Geleceğe Yöneliş: Manevi Kalkınma’’olarak da adlandırılabilecek makalesini yayınlamıştı.

Bu kapsamda, ülke çapındaki üniversitelerin talepleri doğrultusunda kütüphanelere ve bilimsel araştırma merkezlerine dağıtılmak üzere 1700‘e yakın yeni yayın yapıldı. Ulusal ve uluslararası akademik ve kültürel başyapıtların tercümelerini de içeren yayınlar, Kazakistan bilgi toplumu dinamizminin yükseltilmesine yönelik önemli bir kamu hizmeti özelliğini taşıyor. Özellikle Kazakistan kamusal alanındaki eğitim, bilim, kültür ve akademik sektöre dünya çapında okunan ve araştırılan prestijli bilimsel yayınlar kazandırılmış olması, stratejik planına uygun yönetim performansının kanıtı niteliğinde görülüyor. 

Üniversite ve akademik alanın faaliyet ve programlarını da etkilemesi ‘’Geleceğe Yöneliş: Manevi Kalkınma’’ makalesinin ardından, özellikle Kazakistan’daki eğitim, bilim ve kültür hayatını etkilemeye yönelik yeni proje çalışmalarının üniversite akademisyenlerini, tüm bölge okullarındaki öğretmen ve öğrencileri hızla etkileyeceği düşülmektedir.  

Kazakistan’da bilgi toplumunun gelişimi için Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteği ile Kazakistan Ulusal Tercüme Bürosu tarafında Kazakçaya çevrilerek bütün üniversite kütüphanelerine teslim edilen yayınlar,  "Yeni İnsani Eğitim İçin Kazak Dilinde 100 Yeni Ders Kitabı" projesi kapsamında 11 konuda ve 18 yeni eserden oluşuyor. Bu yayınlar sosyal ve beşeri bilimler ağırlıklı olup, Kiril harfleri ile Kazakça basıldı.

Söz konusu eserlerden  tanıtımına yönelik Ahmet Yesevi Üniversitesinde tören düzenlendi. Kütüphane Müdürlüğü ve Bilim ve İnovasyon müdürlüğünün organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe,   Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış katılım göstererek birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından kesilen kurdelelerle kitaplar Üniversitemiz Kütüphanesine ve dersliklerine takdim edildi.

Felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, yönetim, işletme, girişimcilik, dil bilim, din, antropoloji, çağdaş teknolojik gelişmeler ve medya konularında Amerika, Avrupa ve diğer başarılı dünya üniversitelerinin de yararlandığı bu kitaplar; “Felsefenin 25 Temel Kitabı, Sokrat'tan Derrida'ya Kısa Bir Felsefe Tarihi, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi (Antik Felsefe, Ortaçağ Felsefesi),  Modern Psikolojinin Tarihi, Sosyal Psikoloji, Sosyal Hayvan, Sosyoloji Kuramı, Sosyolojinin Temelleri, Dile Giriş, Dil ve Kültürlerarası İletişim, Tanrı'nın Tarihi: 4000 yıllık Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Arayışı, Yönetim, Girişimcilik (teori, süreç, uygulama), Dördüncü Sanayi Devrimi, Ekonomi Bilimi, Antropolojide Tarih ve Teori, Medyada Etik Çalışması”  adını taşıyor.

Bu kitapların tanıtımına katılan akademisyenler kendi alanlarındaki kitapların üniversitemiz akademik faaliyetine katkısı konusunda tespit ve düşüncelerini paylaştılar. Akademisyenler özetle; Kazakistan’da bilgi toplumu faaliyetleri, kalkınmanın bütün yönleri ile daha hızlı ve kuşatıcı yeterlilikte tabana yayılması ve ulusal çağdaşlaşmanın gerçekleşmesi için bilimsel üretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi,  üretim toplumu kültürü ve evrensel gelişmelere ortak olabilecek bilim insanı kalitesi geliştirme çabasının desteklenmesi yönünde  Kazakistan akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine üstün yarar sağlayacağı  konusunda düşüncelerini  dile getirdiler.