IV. Türk Dünyası Gençler Yaz Okulu Konferanslar Dizisinin ilk bölümü tamamlandı03 Tem 2018

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Dünyası Gençler Yaz Okulu programı Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan gelen öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşiyor. Temel hedefi dil öğretimi olan yaz okulu programı, çeşitli dil kurslarının yanında seminer, konferans, konser, müzik dinletileri ve kültürel etkinliklerle devam ediyor. 

Yaz okulu süresince her gün farklı konularda, Türkçe, Kazakça, Özbekçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere konferanslar düzenleniyor. Söz konusu konferanslar dizisinin ilk haftasında, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Tercüme Merkezi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rüstem Aşimov, Rus Dili Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygül Baytuova ve TİKA Astana Koordinatörü Evren Rutbil konuşmacı olarak katıldılar. 

25 Haziran 2018 tarihinde Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış tarafından “Antik Diller, Yaşayan Diller ve Türk Lehçeleri” başlığı altında bir konferans verdi. Kutalmış, sunduğu konferansında geçmişten günümüze dünya dilleri üzerinde durdu. Antik diller grubunda yer alan diller, antik dönemde ve günümüzde varlığını devam ettiren diller ve yaşayan dilleri sıralayarak bu dillerin tarih sahnesindeki yeri ve önemini,  yaşadığı coğrafyaları hakkında bilgiler sundu. Konferansın son bölümünde ise Türk lehçeleri konusunu ele alan Kutalmış, Göktürklerden günümüze kadar nasıl bir süreç geçirdiğini, gelişim, değişim ve diğer dillerle etkileşimlerini anlattı. 

26 Haziran 2018 Tarihindeki “Kazakistan Devlet Yönetim Sistemi ve Teşkilatı” konulu konferansın konuşmacısı olan Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ise, Türk dünyasından gelen öğrencilere yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Gençler Yaz Okulu programının Türkiye Ve Kazakistan gençliği için  ortak faaliyet imkanı sunduğunu ve kültürel kaynaşma ile iki ülke arasındaki yakınlaşmanın gençler tarafından iç içe yaşanarak, gözlemlenerek ve araştırmalar ile başarılmasının önemli olduğunu bildirdi. Abdrasilov gençlere yönelik konuşmasının ikinci bölümünde ise Kazakistan’ın bağımsızlığından günümüze kadar siyasal, sosyal ve ekonomik alanda gelişim ve değişim süreci hakkında bilgiler vererek, ülkenin yönetim şekli, resmi dili, dini nüfusu, fiziki ve beşeri durumu, devlet yönetim teşkilatı vd. bir çok konuda bilgilerini paylaştı. Kazakistan’ın stratejik planlarını ve uluslararası arenadaki faaliyetlerini de değerlendirdi.

27 Haziran 2018, tarihinde Doç. Dr. Rüstem Aşimov’un, "Ahmet Yesevi Hikmetleri, Nüshaları ve Tercümeleri" konusunda verdiği konferansta, Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf felsefesinden hikmetleri ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin yapılışı, bu güne kadar geçirdiği restorasyon süreçleri gibi bir çok konu anlatıldı. 

28 Haziran 2018  tarihinde “Rusça Deyimler” konusunda konuşan Prof. Dr. Aygül Baytuova, Rusça kelimelerin gramer özelliklerine değinerek, Rusçanın deyimler açısından dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunu, aynı zamanda deyimler bakımından bir çok dilden de etkilendiğini anlattı ve Rusça ve Türkçedeki bazı deyimler arasındaki farkları karşılaştırmalı olarak açıkladı.

29 Haziran 2018 tarihinde TİKA Astana Koordinatörü Evren Rutbil, "TİKA'nın Dünya'daki Faaliyetleri" başlıklı bir konferans verdi. TİKA’nın Türk dünyası ve İslam milletleri için dünya çapında proje kaynak yönetimi ile yatırımlar yapan Türk kuruluşu olduğunu söyleyen Rutbil, özellikle Türk cumhuriyetlerindeki alt ve üst yapı hizmetlerinde  pek çok stratejik yatırımların sonuçlandırıldığını, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve diğer uluslararası statüdeki devlet üniversiteleri ile çok yönlü işbirliklerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Yaz Okulu boyunca hafta içinde konferanslar, seminerler, sinema filmleri vb. gibi akademik ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.