2017-2018 Akademik yılında Avrasya Araştırma Enstitüsü30 Tem 2018

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü, 2017-2018 Akademik yılını kapsayan on aylık süre içinde pek çok basılı yayın hazırladı.

 

Bu süre zarfında, aylık olarak ve dört dilde (Kazakça, Türkçe, İngilizce ve Rusça) hazırlanan Asya-Avrupa dergisi 10 sayı basıldı. Her sayıda Orta Asya ve Avrasya bölgesi ile ilgili infografikler paylaşılmaya başlandı. 

 

Enstitünün, Avrasya ile ilgili önemli siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerini analiz eden kitap serisinin üçüncüsü, ‘’Eurasia Outlook 2017’’ başlığıyla yine dört dilde hazırlandı ve basıldı. 

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünün bu yıl içinde yayınladığı bir diğer eser, ‘’Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası’’ başlığını taşımaktadır. 

 

2017-2018 Akademik yılını kapsayan bu sürede ayrıca 40 adet haftalık e-bülten hazırlandı; ve Avrasya bölgesi çapında önemli karar alıcıları, kanaat önderlerini, yayın organlarını, düşünce kuruluşlarını içeren 2000’den fazla e-mail adresiyle düzenli olarak paylaşıldı. E-bültenler Kazakça, Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde hazırlanmaktadır.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünün en kapsamlı bilimsel toplantılarından olan Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi 2018 yılında üçüncü defa gerçekleştirildi. Kongreye 9 ülkeden 60’tan fazla akademisyen ve uzman bilimsel bildirileriyle katıldı ve tüm bildiri özetleri bir kitap halinde basıldı. Kongreye dünyaca ünlü Dünyaca ünlü Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar onur konuğu olarak katıldı. Bunun anısına, kendisinin İngilizce biyografisi; Kazakça, Türkçe ve Rusça’ya da çevrilerek 4 dilde kitapçık olarak basıldı. 

 

Bilindiği üzere Enstitü, çalışma alanına giren belirli konularda bilimsel raporlar da hazırlamaktadır.  Bu çerçevede, geçtiğimiz akademik yılda, Güney Kore-Orta Asya ilişkilerini konu edinen ve Orta Asya’daki Enerji-Çevre ilişkileri üzerine yazılmış 2 adet rapor basıldı.

 

Enstitüde ayrıca haftalık seminerler düzenlendi ve toplamda 40’dan fazla seminer gerçekleştirildi ve bu seminerler video olarak internette de yayınlandı. 

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü 2017-2018 Akademik yılında pek çok uzman ziyaretçi tarafından ziyaret edildi ve bu kapsamda da 10’dan fazla bilimsel oturum ve konferans gerçekleştirildi. Bu konferanslar çerçevesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Dr. Nail Öztaş ve Fatih Mehmet Şahin gibi değerli isimler konuk edildi.

 

Haftalık seminerler ve yukarıda sözü edilen oturumlar dışında 4 adet çok katılımcılı çalıştay düzenlendi. Bu  çalıştayların başlıkları şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

 

-‘’Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği’’

 

-‘’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Anısına Çalıştay’’

 

-‘’Orta Asya’da Gelecek Vizyonları: 2030 ve Ötesi’’

 

- ‘’Orta Asya’da Dil Politikası: Kazakistan Deneyimi’’

 

Yine bu çalıştayların kayıt altına alınarak web üzerinden bilim dünyasıyla paylaşılması sağlandı.  

 

2017-2018 Akademik yılını kapsayan on aylık sürede, Avrasya Araştırma Enstitüsünün doğrudan düzenlediği etkinlik ve çıkardığı yayınlar dışında, Enstitü uzmanları birçok bilimsel etkinliğe de iştirak etti ve yayın çıkardılar. Bu çerçevede Enstitü uzmanları, pek çok yayın organı ve kuruluşa 30’dan fazla mülakat verdiler, çok sayıda bilimsel kongreye tebliğli konuşmacı olarak katıldılar ve 10’dan fazla hakemli ve indeksli dergi makalesi, kitap bölümü, basılmış tebliğ vb. yüksek nitelikli yayın ürettiler.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünün başarısı uluslararası alana giderek daha fazla yayılmaktadır. 31 Ocak 2018’de ilan edilen ‘Küresel Düşünce Kuruluşları Endeksi’ içerisinde Orta Asya’daki en iyi araştırma kuruluşları arasına ilk kez girmiştir. Avrasya Araştırma Enstitüsü, 2007 yılından itibaren yayınlanan endekste hem ‘Orta Asya’daki en iyi düşünce kuruluşları’, hem de dünyadaki ‘en iyi dış politika ve uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşları’ kategorilerinde yer aldı.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü, önümüzdeki donemde, hazırlıkları son aşamaya gelmiş bulunan, "Eurasian Research Journal" (ERJ) adıyla hakemli bir bilimsel dergi çıkararak yayın kapsamını genişletecektir. İngilizce yayınlanacak olan Uluslararası dergi niteliğindeki ERJ'de, Avrasya bölgesi ile ilgili uluslararasi ilişkiler, iktisat, tarih, felsefe, ilâhiyat, arkeoloji gibi çeşitli sosyal bilim dallarında makaleler yer alacaktır.