Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Yuvarlak Masa Toplantıları12 Eyl 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 2018-2019 yılı Türkoloji Yuvarlak Masa Toplantıları kapsamında ilk olarak “Türkiye Türkçesi Öğretiminde Türk Soylu Öğrencilerin Hal Eklerini Öğrenmede Yaptıkları Yanlışlıklar” konusunda kurs uygulamaları ve öğretim yöntembilimi üzerinde duruldu.

11 Eylül Salı günü 16:30’da Türkoloji Enstitüsü İnteraktif Toplantı Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Hazırlık Fakültesi Türk Dili Bölümü Okutmanı Ercan Petek konuşmacı olarak katıldı. 

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten açış konuşmasında özetle; “Üniversitemizin gelecek kurgusu ve temel sorumlulukları ve yükümlülükleri doğrultusunda akademik faaliyetlerin yeni bilimsel metotların geliştirilmesi için akademik personelin ortak proje ve programlar ile kurumsal sinerji yaratma yeterliliği açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, Türkoloji Enstitüsü’nün 2018-2019 yılı düzenli toplantılarının öğretim yöntem ve uygulamaları ile bilimsel araştırma, inceleme ve program geliştirme kapsamında başarılı bir uygulama olarak değerlendiriyorum. Bu vesile ile Ercan Petek hocamızı ve bu organizasyonu yapan Türkoloji Enstitüsü Başkanı  Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

Toplantıda sunum yapan Türk Dili Okutmanı Ercan Petek ise özetle;  Türk soylu öğrencilerin ad durum eklerini kullanırken yaptıkları yanlışların nedenleri üzerinde durduğu konuşmasında öncelikle ad durum eklerinin gramerdeki yeri ve bu ekler üzerine yapılan tasnif denemeleri hakkında bilgi vererek, daha sonra Türkçe öğretim merkezlerinde durum ekleri üzerine yapılan çalışmalardan söz etti. Öğrencilerin en çok durum eklerinde yanlış yaptıklarını vurgulayan Petek, çeşitli çözüm önerilerinde bulundu.

Toplantı katılımcıların görüş ve değerlendirmeleriyle sona erdi. Toplantı sonunda Türkoloji Enstitü Müdürü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu toplantı konuşmacısı Ercan Petek’e teşekkür belgesi takdim etti.