V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Avrasya Araştırma Enstitüsünde başladı12 Ekim 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsünün destekleriyle gerçekleşen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin ortaklaşa organize ettiği “V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun” ilk oturumları Avrasya Araştırma Enstitüsünde başladı.

 Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen üç oturumda Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Moğolistan olmak üzere toplam 5 ülkeden 20 farklı kurumdan 90 akademisyen ve uzman katıldı. 

İki gün süren sempozyumda ana hatlarıyla “Küresel Rekabete Yetenekli Filologların YetiştirilmesindeKazakistan’daki ve Dünyadaki Tecrübeler”, “Manevi Uyanış: Edebiyat Vasıtasıyla Milli Şuurun Olgunlaştırılması”, “Eğitim Sistemi: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Farklı Öğretim Yöntemleri”, “Latin Alfabesi: Tarihi, Teorisi ve Öğretim Yöntemleri”, “Eğitim Sisteminin Milli ve Uluslararası Eğilimleri”, “Türk Dünyasında Cinsiyet Çalışmalarının Temel Meseleleri” ve “Türk Dünyasında Tarih, Kültür ve Uluslararası İlişkiler” gibi konulara değinildi.