Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Tatar Âlim Şehabeddin Mercanî’nin 200. Doğum Yıldönümü” konferansı18 Ekim 2018

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü “Türkoloji Toplantıları” kapsamında Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu “Şehabeddin Mercanî Hayatı ve Eserleri” konulu bir konferans verdi. Konferans Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi kütüphanesinin konferans salonunda 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 16:30’da başladı. 

16 Ocak 1818 tarihinde doğan Şehabeddin bin Bahavetdin el Mercanî, 1838-1849 yılları arasında Buhara ve Semerkant medreselerinde okudu. Şehabeddin bin Bahavetdin el Mercanî’nin doğumunun 200. yıldönümü olması nedeni ile Tataristan’da 2018 yılı  Mercanî yılı olarak ilan edildi. 

Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu, Şehabeddin Mercanî’nin İslam Dünyası içerisindeki yeri, onun modern görüşleri ve fikir dünyası hakkında geniş bilgi verdi. Küçükmehmetoğlu konuşmasında, Buhara ve Semerkant’ta bulunduğu yıllarda Şehabeddin Mercanî dinî ilimlerin dışında Arapçayı ve Farsçayı mükemmel seviyede öğrendiğini, tarih, felesefe, matematik, astronomi dersler aldığını, 1849 yılında Kazan’a döndüğünü söyledi. Onun en önemli eserinin “Müstefad’ül Ahbar Fi Ahval-i Kazan ve Bulgar” (Kazan ve Bulgar’ın Durumu Hakkında İstifade Edilen Haberler) adlı eseri olduğunu, Tatarların tarihi, meşhur şahsiyetleri, kütüphaneleri, cami ve medreseleri hakkında bu eserde ayrıntılı bilgi yer aldığını, bu eserin Tatar ansiklopedisi niteliğinde bir kitap olduğunu dile getirdi. Rızaeddin Fahreddin’in onun İstanbul üzerinden hacca gitmesini, hatıralarını yazıp kitap olarak yayımladığını, bu eserin ayrıca önem arz ettiğini sözlerine ekledi. Şehabeddin Mercanî’nin kütüphanesinin bugün Kazan’da millî kütüphanede olduğunu bu kütüphanenin kataloğunun Kazan’da 2004 yılında Raif Merdanov tarafından Milli Kitap Neşriyatı serisi arasında bastırıldığını belirten Küçükmehmetoğlu, bu katalogdan akademisyenlerin Mercanî’nin zengin ve dil tarihi açısından oldukça önemli 14-20. yüzyıl arasında basılan birçok Tatarca, Arapça ve Özbekçe esere ulaşma imkanına sahip olduklarını açıkladı.  

Konferans sonunda Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi. Konferans toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.