Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Kültüründe Dede Korkut’un Yeri ve Önemi” konferansı 23 Ekim 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Yuvarlak Masa Toplantıları kapsamında Hazırlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Halil Çetin enstitü kütüphanesinde “Türk Kültüründe Dede Korkut’un Yeri ve Önemi” konulu konferans verdi. 22 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü. 

Halil Çetin Dede Korkut hakkında yaptığı konuşmasında, “Türk kültürün tarihi geleneksel kodlarını en iyi yansıtan eserlerden birisi Dede Korkut’tur” dedi. Konferansta Dede Korkut’un eserinin Dresden ve Vatikan nüshalarının bulunması, içeriği ve önemi üzerinde durdu. Dede Korkut üzerine Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’da çalışma yapanlar ile Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeviri çalışmaları hakkında bilgi verildi. Konferansta, Dede Korkut’un Türk kültüründeki gelenekler ve görenekler bağlamındaki ortak motiflere değinildi. Dede Korkut’un destansı hikâyelerinin devlet politikası, aile yapısının önemi, kahraman insan modelinin örneklendirilmesi, kadına saygı ve eş seçiminin ehemmiyeti meyanında Türk töresinin değer yargılarına değinildi. Türk töresine ait folklorik unsurları arka planında barındıran Dede Korkut destansı hikâyelerinin çocuk eğitimindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilip önerilerde bulunuldu. 

Konferans sonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Halil Çetin’e, konferansın moderatörü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi Roza Esbalayeva tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.