Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kentav Transformatör Fabrikası İşbirliği24 Ekim 2018

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  ile Kentav Transformatör Fabrikası A.Ş. arasında,  eğitim öğretim ve bilimsel araştırmalar alanında çalışmaları geliştirmek amacıyla  ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Kentav Transformatör Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Saidulla Kozhabayev, konu kapsamında görüşmeler ve ikili iş birliği protokolü imzalamak üzere Ahmet Yesevi  Üniversitesini ziyaret etti.  Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar tarafından karşılanan Saidulla Kozhabayev ve beraberindeki heyet, Kültür Merkezinde düzenlenen ikili işbirliği imza töreni öncesinde, burada bulunan Türk Dünyası Kültür ve Tarih Müzesini gezdiler.

24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleşen görüşmelerde, ikili işbirliği mutabakat zaptını Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve  Kentav Transformatör Fabrikası adına  Saidulla Kozhabayev imzaladı.

İşbirliği kapsamında, karşılıklı fayda sağlayacak akademik ve teknolojik programları geliştirme, akademik ve yüksek öğretim faaliyetlerine yönelik etkinliklerin desteklenmesi,  bilimsel ve teknik alanlarda seminerler, konferanslar ve forumlar düzenlenmesi,  lisans ve lisansüstü eğitim programı öğrencileri ile şirket çalışanları için seminerler, eğitim kursları verilmesi,  yurt içi ve yurt dışındaki sektörün önde gelen bilim adamları ile konu uzmanlarının davet edilmesi, tüm bu işbirliği için gereken mali yardımın sağlanması, Ahmet Yesevi Üniversitesi Kütüphanesinin, Mühendislik Fakültesinin bilimsel ve teknik literatür ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde alt ve üst yapı donanımının kurulması, Mühendislik Fakültesi bölümlerinin laboratuar ve teknik altyapı donanımı için destekte bulunulması gibi çok yönlü ortak araştırma ve geliştirme (AR-GE) konularında mutabakat sağlandı. 

Protokol töreni sonrasında Kentav Transformatör Fabrikası yetkilileri, Üniversitenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulundular.