Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkoloji Temelinde Lehçeler Arası Çeviri/Aktarma Sorunları” konferansı24 Ekim 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkoloji Yuvarlak Masa Toplantıları” kapsamında Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör “Türkoloji Temelinde Lehçeler Arası Çeviri/Aktarma Sorunları” konulu konferans verdi. Konferans Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde 23 Ekim 2018 Salı günü saat 17.00’de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Türk Dili Öğretim Görevlileri, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile gazeteciler katıldı. 

Kazakçadan Türkçeye yapılan edebî çeviriler hakkında geniş bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Güngör, Kazak edebiyatının temel taşlarından “Abay Yolu” romanının Türkçeye çeviri serüvenini anlattı. Romanda geçen terimlerin karşılıklarını bulmak için bazen günlerce çalıştıklarını, yazılı görsel kaynakları taradıklarını bazen bizzat canlı olarak gidip canlı olarak bir kelimeyi öğrenmeye çalıştıklarını, söyledi. Çeviri yapan çevirmenin o dilin ait olduğu kültürü çok yakından bilmek gerektiğini, ifade etti. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı TEDA Projesi kapsamında Kazakçadan Türkçeye, Türkçeden Kazakçaya birçok eserin çevrilebileceğini, bu konuda uzmanlaşmış hocalarımızın kültür bakanlığına bir eser listesi hazırlayarak sunmaları gerektiğini dile getirdi.

Lehçeler arası çeviri sorunlarıyla ilgili Güngör’ün yaptığı sunumun ardından Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünde çalışan Kazak akademisyenler, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Hazırlık Fakültesi öğretim görevlileri çeviriyle ilgili sorular sordular. Konferans sonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör’e teşekkür belgesi takdim etti.