Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzmanları Ahi Evran Üniversitesinde26 Ekim 2018

Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzmanları 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Toplum, İktidar & Siyaset Kongresine bir özel oturum çerçevesinde katıldılar.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay ve Enstitü araştırma görevlisi Ömirbek Hanai 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Toplum, İktidar & Siyaset Kongresine” katıldılar. İlk kez düzenlenmekte olan kongrenin ana temaları arasında Yumuşak güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi gibi konular yer almıştır. Genel olarak ekonomi, uluslararası ilişkiler, insan hakları, diaspora ve göç çalışmaları, edebiyat, ve felsefe gibi alanlarda çeşitli bildiriler sunuldu. 

Kongre, bu konular üzerinde araştırma yapan akademisyen ve bilim adamlarını bir araya getirerek sosyal bilimler çalışmaları adına da bir platform oluşturdu. Türkiye ve yurtdışından pek çok ülkeden gelen katılımcıların katıldığı kongrenin açılış konuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erman Akıllı yaptı. Konuşmasında kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve arasında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün de bulunduğu destekleyen kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür etti. 

İki gün boyunca devam eden kongrenin ikinci günü 20 Ekim 2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü heyeti için “Küreselleşen Dünyada Orta Asya” özel oturumu düzenlendi. Oturum Başkanlığını yürüten Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer kongrenin organizatörlerine Enstitü uzmanlarına ayrılan özel oturum için teşekkür ederek sözlerine başladı ve kısaca Enstitü’nün faaliyetlerinden bahsetti.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer “Orta Asya’daki Güvenlik Algılamalarında Süreklilik ve Dönüşüm: Westfalya Düzenini Kurmaya Çalışmak” konulu bildirisini sundu. Oturuma Enstitü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Bir Yaşam Biçimi Olarak Göç: Orta Asyalı İşçi Göçmenler” başlıklı sunumu ile devam etti. Enstitü Araştırma Görevlisi Ömirbek Hanai ise “Kazakistan’daki Son Sosyal ve Kültürel Gelişmeler” konulu bildirisini sundu. Oturum sonunda katılımcılar; sunulan bildiriler, Enstitü’nün faaliyetleri ve genel olarak Kazakistan hakkında çeşitli soruları yönelttiler ve görüş alışverişinde bulunuldu.