Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzmanları “2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumuna katıldı26 Ekim 2018

 

 

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzmanları Necmettin Erbakan Üniversitesinin 22-24 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediği “2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumuna (ISCER, 2018) katıldı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay ve Enstitü araştırma görevlisi Ömirbek Hanai 22-24 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen “2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumuna (ISCER, 2018)” katıldılar. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Pedagoji Akademi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun ana teması “Değişen Dünyada İnsan, Toplum ve8 Eğitim” olarak belirlenmiş, ve sempozyum bu alanda çalışan bilim insanları, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrencileri bir araya toplamayı amaçlamıştır. 

Sempozyumda 22 Ekim tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü heyeti için özel oturum düzenlenmiştir. Oturum başkanlığını Enstitü Müdürü Sayın Doç. Dr. Vakur Sümer yürütmüştür. Oturum “Orta Asya’da Çevre ve Güvenlik İlişkisi: Yeni Bir Güvenlik Paradigmasına Doğru” sunumuyla başlamıştır. Doç. Dr. Vakur Sümer, Orta Asya’da güvenlik konusunun gündemdeki önemli konulardan biri olduğunu dile getirerek, güvenliğin çevre ile ilişkisindeki temel faktörlere değindi. 

Oturumun devamında Enstitü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Orta Asya’da Göç: İşçi Göçmen Akınında Yeni Eğilimler” konulu sunumunda Orta Asya devletleri arasındaki işçilerin göç akını ve ortak problemler ve onların çözüm yolları hakkında görüşlerini sundu. Son olarak Enstitü Araştırma Görevlisi Ömirbek Qanai, Ayaulym Rakhmatullina ile birlikte hazırladığı “Kazakistan’da Türkistan Kavramının Yeniden Canlanmasının Tarihi Önemi” adlı bildirisini sundu. Bildirisinde Ömirbek Hanai, genel olarak Türkistan kavramının Türk Dünyası için önemine değinerek, Kazakistan’da bu konu üzerinde atılan adımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Oturum sonunda sempozyum organizasyon komitesi katılımcılara sunduğu değerli bilgi ve görüşlerinden dolayı teşekkürlerini iletti ve katılım sertifikalarını takdim etti.