Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kamu Hizmetleri Ajansı İşbirliği30 Ekim 2018

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  ile Kazakistan Kamu Hizmetleri ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı arasında, eğitim öğretim ve bilimsel araştırmalar ve çeşitli akademik çalışmaları geliştirmek amacıyla  ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Kamu Hizmetleri ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Türkistan Eyaleti Daire Başkanı Galım Tursınbaev 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşen  törenle ikili işbirliği mutabakat zaptı, Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve  Kamu Hizmetleri ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı  adına Galım Tursınbaev tarafından imzalandı. Rektör Abdrasilov konu ile ilgili yaptığı açıklamada Üniversite olarak, bu tür ikili protokollere önem verdiklerini ifade ederek, ilişkilerin geliştirilmesi adına birçok üniversite, kurum ve kuruluşla anlaşmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılan protokollere göre; karşılıklı fayda sağlayacak akademik ve teknolojik programları geliştirilmesi ve desteklenmesi, Devlet Memurları Okulunun açılması, kurum temelinde ikili sistemde eğitim süreci oluşturulması, bilimsel ve teknik alanlarda seminerler, konferanslar ve forumlar düzenlenmesi,  yüksek lisans ve doktora mezuniyet projeleri ve tez konularının birlikte tartışılması, lisans ve lisansüstü programların Devlet Sınav Komisyonlarının katılımının sağlanması, diploma ve tez çalışmalarının tenkit ve değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi, üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitimlerini, uygulama temelli pratikle beraber geliştirmesi için öğrencilerin stajlarını ilgili kurumlar bünyesinde yapılması gibi çok yönlü ortak araştırma ve geliştirme (AR-GE) konularında mutabakat sağlandı.