Ahmet Yesevi Üniversitesinde “19. yy. Sonu 20. yy. Başlarında Azerbaycan Matbuatı” konferansı01 Kasım 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü “Türkoloji Telekonferansları” kapsamında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Yılmaz Özkaya ile “19. yy. Sonu 20. yy. Başlarında Azerbaycan Matbuatı” konulu telekonferans gerçekleştirildi. 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde saat 17.00’de başlayan Telekonferansa; Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör, Belge-Bilgi Araştırma ve Enformasyon Merkezi Koordinatörü Cengiz Aslan, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu ile enstitü çalışanları katıldı. Telekonferansın moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi Malika Şayhistamova yaptı. 

Dr. Yılmaz Özkaya konuşmasında Azerbaycan’ın 19. yüzyılda gelişmesinde ve aydınlanmasında gazete ve dergilerin rolü üzerinde durdu ve bu konuda geniş bilgi verdi. Özkaya konuşmasında, Hasan Bey Zerdabi’nin Ekinci Gazetesini çıkarmak için, izin alırken karşılaştığı zorluklar, gazetenin birkaç defa kapatılması ve  dönemin sansürü hakkında bilgi verdi. 1905 Rus İnkılabının Kafkas müslüman matbuatı için bir dönüm noktası olduğunu, Tiflis ve Bakü’nün Kafkas Müslümanlarının aydınlanmasında iki önemli merkez olduğunu, Azerbaycanlı aydınların Kırım, İstanbul, Taşkent vb. birçok kültür merkeziyle irtibat kurduklarını, dile getirdi. 

Telekonferansın sonunda matbuatın düşünce üzerindeki etkisi ve o dönem aydınları hakkında çeşitli sorular soruldu. Telekonferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.