Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde Asset Ordabayev “Altyapı Projelerinin Geliştirilmesi: Orta Asya’da Fırsatlar ve Riskler” konulu seminer verdi01 Kasım 2018

 

Ordabayev, seminerinde Avrasya bölgesinde meydana gelen, ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayabilecek yeni bir ulaşım altyapısının modernizasyonu ve yaratılmasıyla ilgili büyük değişimlere dikkat çekti. 2013 yılında başlayan Çin’in  “Bir Kuşak Bir Yol” inisiyatifininyavaş yavaş diğer ülkeleri de bu sürece kattığını dile getirdi. Parag Khanna’nın Asya kıtasıyla ilgili argümanlarının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Ordabayev, ulaşım projeleriyle ilgili pek çok alternatifin, gerçekleşebilmek için bir yarış içinde olduğunu aktardı. 

Seminerin devamında Ordabayev, Orta Asya’nın rolünün bu altyapıya koşut olarak dönüştürüldüğünü ve birçok açıdan projelerin başarısının Avrasya kıtasının merkezi durumundaki Orta Asya’ya bağlı olduğunu kaydetti. Bu nedenle Ordabayev, Orta Asya’yı, Orta Avrasya olarak kabul etmemize ve Asya ile Avrupa’yı bağlayan alan olarak görmemize dikkat çekti. Aynı zamanda, bu bölgelerde yer alan ülkelerin hem fırsatlar hem de riskler taşıdığını belirtti.

Okyanuslardan izole durumdaki ülkelerin amacının, bir yol ile okyanuslara erişim sağlamak olduğunu belirten Ordabayev, bununla birlikte bölge dışındaki oyuncuların aktivasyonunun bazı değişik sonuçlar getirebileceğinin altını çizdi. Ordabayev, Orta Asya’yı dışa açma iddiasındaki bazı ülkelerin aslında bölgeyi daha izole duruma sokabildiklerini, halihazırdaki politik ve ekonomik durumları donmuş hale getirdiklerini unutmamak gerektiğini hatırlattı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Ordabayev, ana jeopolitik çelişkileri ve “Bir Kuşak Bir Yol” inisiyatifinin gerçekleşmesi yolunda başka risk ve fırsatların neler olduğunu sundu.

Seminerin sonunda soru-cevap ve tartışma kısmına geçildi, ve katılımcılar yukarıdaki meseleler le ilgili görüş alışverişinde bulundular.