TSE Denetçileri Ahmet Yesevi Üniversitesinde 15 Kasım 2018

 

TSE Baş Tetkik Görevlisi Halil İbrahim Arslan ile denetçi Rasim Yılmaz ve Ekrem Kale tarafından  Ahmet Yesevi Üniversitesi birimlerinde alt ve üst yapı ile kalite yeterliliği denetimi gerçekleştirildi.

 TSE denetçileri, 9 Kasım 2018 tarihinde bölüm başkanları ile yaptıkları toplantıda  sundukları rapor ile denetime tabi sistemin iyileştirilmesi için çeşitli önerilerde bulundular. Burada kurumsal sağlama ve  sistematik planlamalara ilişkin  izleme  ve iç denetim birimlerinin gerekliliği konusunda yapısal önerilerde bulundular.

TSE yetkilileri 9-12 Kasım 2018 tarihleri arasında yaptıkları denetimler sonucunda tüm personelin hizmet içi eğitim imkanlarından yararlandırılması,  idari personelin  çalıştığı alanda  yetkinliğinin geliştirilmesi,  hizmet hedef   kalite  yönetim belgesi ile stratejik plan kapsamında derecelendirme ve kademelendirmeleri iş ve göreve göre yetkilendirilmesi tavsiye edildi.  Her bölümde en az 2-3 kişinin yetkili sorumlu olmasının önemi dile getirildi. Üniversite merkez yerleşkesi, Kentav ve Çimkent birimlerinin alt ve üst yapı sistemleri ile hizmet birimlerinin elektronik donanım yeterliliğinin gözden geçirilmesini öneren TSE denetçilerine Üniversitenin ilgili birimlerince stratejik plan kapsamında daha fazla iyileştirmelerin  yapılacağı konusunda sözlü  bildirimde  bulunuldu.