Kazak Şair Mağcan Cumabay’ın Doğumunun 125. Yılı Ahmet Yesevi Üniversitesinde kutlandı 22 Kasım 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkoloji Toplantıları” adlı etkinlikler kapsamında, 20 Kasım 2018 Salı günü Filoloji Fakültesi Türk Filolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Erlan Ciyenbayev “Mağcan Cumabay ve Kazak Millî Romantizmi” konulu konferans verdi. Kazak Şair Mağcan Cumabay’ın doğumunun 125. yılı anısına düzenlenen konferans saat 16:00’da üniversite kütüphanesinin toplantı ve konferans salonunda gerçekleşti. Etkinliğin moderatörlüğünü Madina Moldaşeva’nın yaptığı konferansa; Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu, Kütüphane Koordinatörü Cengiz Aslan, enstitü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Dr. Erlan Ciyenbayev konuşmasında “Mağcan Cumabay ve Kazak Millî Romantizmi” adlı bu bildiri, 20.  yüzyılın ilk çeyreğindeki Kazak şiirini merkeze almaktadır. Bundan ötürü ele aldığımız çalışma konumuz dönem araştırması olmaktan ziyade bir şairin duygu ve düşüncelerini yansıttığı şiirlerinin yorumu üzerine kurulan bir incelemedir. Bir yapı çalışması olarak tasarlanan tezin merkezinde, Mağcan Cumabay’ın bilinen bütün şiirleri yer almaktadır. Türkiye’de Mağcan Cumabay’ın şiirleri üzerine, akademik düzeyde böyle bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. Daha önce yapılan Ferhat Tamir’in “Mağcan Cumabay'ın Şiirleri” (1992) adlı doktora tezinde, şairin 1923 yılında Taşkent’te yayımlanan şiir kitabındaki manzum eserleri fonetik ve leksikolojik bakımdan ele alınmıştır. Ayrıca Mağcan Cumabay’ın bu kitapta bulunan 159 şiiri Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. 1993 yılında kitap olarak yayımlanmış söz konusu bu aktarma çalışmasından hareketle Mağcan Cumabay’ın şiirlerindeki temayı belirginleştirmeye çalışan Yılmaz Bacaklı, “Mağcan Cumabeyulı’nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme” (2014) adlı yüksek lisans tezini hazırlamıştır. Ancak her iki çalışmada da Mağcan Cumabay’ın eserleri sınırlı bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Mağcan Cumabay’ın bilinen  şiirlerden hareketle ele alınan bizim yapı çözümlemesiyle ayrışan çalışmamız ise, şairin poetik tutumunu belirginleştiren bütüncül bir nitelik taşımaktadır,” dedi. 

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan  Dr. Erlan Ciyenbayev’e, Türkoloji Toplantıları etkinliklerine katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.