Doç. Dr. Levent Kurgun Ahmet Yesevi Üniversitesinde 04 Aralık 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Akademik Değişim Dairesinin koordinasyonu ile misafir öğretim üyesi projesi kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Kurgun Türkistan Yerleşkesinde ders, seminer, konferans ve bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi. 

4 Kasım-3 Aralık 2018 tarihleri arasında, Üniversitemizin Filoloji Fakültesi’nde akademik çalışmalarda bulunan Doç. Dr. Levent Kurgun, “Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Yeni Türk Dili” konularında Türk Filolojisi Bölümü hoca ve öğrencilerine teorik dersler vererek; bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştı. Ayrıca Levent Kurgun Türkoloji Toplantıları kapsamında 29 Kasım 2018 Perşembe günü üniversite kütüphanesinin toplantı ve konferans salonunda “Özel Adlar” konulu bir konferans verdi. 

Doç. Dr. Levent Kurgun konferansında, özel adların büyük oranda dilin genel işletim sisteminde yer alan unsurlardan oluştuğunu belirterek, “Özel adların yapımında  dil dışı öğelerden de yararlanılır. Bu bakımdan, dilde kullanılan kelimelerle özel adlar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu sebeple,  yapılacak çalışmalarda özel adları dildeki diğer unsurlar gibi değerlendirmek bazı sorunlara yol açabilir. Özel adlar bilhassa yapı ve anlam hususlarında diğerlerinden ayrılır” diyerek, bu durumları göstermeye ve özel ad çalışmalarında izlenmesi gereken yolları açıkladı.

Üniversitemizdeki akademik çalışmalarını tamamlayan Doç. Dr. Levent Kurgun Türkiye’ye dönüş yaptı.