Avrasya Araştırma Enstitüsünde Tadzhiyev Khamidulla ''Şadi Cahangiroğlu Eserlerinde Dinî ve Marifî Gayeler'' konulu seminer verdi10 Aralık 2018

 

06.12.2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde Al-Farabi Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi TÜRKSOY Bölümü doktora öğrencisi Tadzhiyev Khamidulla ''Şadi Cahangiroğlu Eserlerinde Dinî ve Marifî Gayeler'' konulu seminer verdi.

Seminerinde Tadzhiyev Khamidulla, şair Shadi Cahangiroğlu’nun kısaca özgeçmişini anlatarak, kendisinin bu konuda araştırma yapmasının esas amacını ve ne tür sonuçlar aradığını dile getirdi. Şadi Cahangiroğlu’nun, klasik Doğu edebiyatının erdemine hakim olan, geleneksel temaları dini ve eğitim yönünden araştırarak kaleme döken bir şair olduğunu açıklayarak, Şadi’nin şiirlerinin bugünkü nesiller için çok önemli olduğunu belirtti.

Şadi Cahangiroğlu 40’tan fazla öykü ve şiir kitabı yazmıştır. Ayrıca şairin dindar bir yazar olduğunu belirten Khamidulla, bunlardan önemli olanlarını paylaştı. Bunlar arasında özellikle, "Sayar-Şerif", "Feh-qandan", "Ahval-kiymet" bulunmaktadır. Konuşmasının devamında Rus İmparatorluğu’nun diğer milletlere uyguladığı sürgünden bahsetti, ve bunun zararlı sonuçlarını özetledi. Bunun dışında konuşmacı şairin doğduğu Güney Kazakistan eyaletinde günümüzde ‘‘Kazınalı Ontüstik’’ (Zengin Güney Bölgemiz) adı altında çok ciltli bir eserin yayınlanması ve topluma tanıtılması konusunda gerçekleştirilmiş etkinliklerden bahsetti. 

Çeşitli dini okullar ve medreseler üzerinde çalışmış olan büyük kazak şairi Şadi Cahangiroğlu’nun, Arapça, Farsça, Çağatay dillerine hakim olduğunu, İslam tarihine ve Arap edebiyatına derinden kök saldığını, Kazak halk-biliminin içerik ve norm tarafından zenginleştirilmesine katkıda bulunduğunu açıkladı ve şairin yazdığı eserlerin yeni nesillerce de okunması gerektiğini ifade etti.

Seminerin sonunda soru-cevap ve tartışma kısmına geçildi ve katılımcılar konu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.