Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Kanat Makhanov ‘‘Kazakistan’da Bölgesel Ekonomi: İdari Sınırlardaki Son Değişiklikler” konulu seminer verdi28 Aralık 2018

 

Kanat Makhanov seminerinde, ana hatlarıyla, Kazakistan’ın idari bölgelerinin sınırlarında yapılan son değişiklikler ve ilgili kararların nedenleri hakkında bilgiler sundu. Haziran 2018’de Güney Kazakistan Eyaleti’nin adının “Türkistan Eyaleti” olarak değiştirilerek Türkistan şehrinin eyalet merkezi olması ve Çimkent şehrinin ise ülkede üçüncü büyük şehir statüsünü kazanmasının ülke açısından önemli bir karar olduğunu belirten Makhanov, söz konusu kararın alınmasını yerel halkın çok olumlu karşıladığını ifade etti. 

Makhanov’un verdiği bilgilere göre, ekonomik açıdan bakıldığında Güney Kazakistan bölgesi, yüksek nüfus, elverişli iklim ve coğrafi konum gibi avantajlarının olmasına rağmen, diğer bölgelere göre biraz geridedir. Bu durum devletin ekonomik istatistik verilerinden görülebilir., Demografi olarak güney bölgesi nüfus artışında liderdir. Ancak diğer taraftan, bu bölge göç çıkışlarında da bir liderdir. Bunun nedeni bölgenin ekonomik durumudur.

Çimkent şehrini ve Türkistan bölgesini daha ayrıntılı olarak ele alan Makhanov, Çimkent şehrinin, büyüklüğüne rağmen, orta veya küçük ölçekli bir şehrin tüm özelliklerine sahip olduğunu belirtti. Makhanov, yüksek sanayi ve düşük hizmet sektörüne sahip olan şehrin, Astana ve Almatı gibi ülkenin diğer önemli şehirlerine kıyasla tamamen farklı olduğunu anlattı. 

Seminer sonunda katılımcılar, Kazakistan’ın idari bölgeleri ve yeni kurulan Türkistan bölgesi üzerinde fikir alışverişinde bulundular.