Avrasya Araştırma Enstitüsünde Fransa Jeopolitik Enstitüsünden Clotilde Trivin, “Kuşak ve Yol Girişimi ve Kazak Milli Kimliği” konulu seminer verdi17 Ocak 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde 17 Ocak 2019 tarihinde Saint-Denis Paris Üniversitesi Fransa Jeopolitik Enstitüsünden Clotilde Trivin, “Kuşak ve Yol Girişimi ve Kazak Milli Kimliği” konulu seminer verdi.

Clotilde Trivin, seminerinde, ana hatlarıyla, Kazak milli kimliğinin oluşumu ve günümüz uluslararası ilişkilerinde Çin hükümetinin başlattığı “Kuşak ve Yol” kavramı hakkında bilgi vermenin yanı sıra bu projenin Kazakistan için faydaları ve risklerine değindi.Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde Kazak milli kimliğini incelerken Clotilde, “Kazak” ve “Kazakistanlı” kavramlarının üzerinde durarak ülkede yaşanan entegrasyon süreçlerine odaklandı.

Seminerin devamındakonuşmacı, projenin uygulanmasında altyapı potansiyeli ve jeopolitik konumu açısından Kazakistan’ın birçok avantaja sahip olduğunu ve fakat dış aktörlerin etkisi nedeniyle birçok zorluğun da ortaya çıkabileceğini belirtti. Konuşmacı aynı zamanda, projenin uygulanması sırasında Avrupa’nın yaklaşımına da değindi. Çin’in başlattığı her projenin Avrupalılar için bir tehdit oluşturmasına rağmen, bu projelerin ticari yönünün çok taraflı ticari ilişkileri artırabileceğinin altını çizdi.

Trivin, ayrıca, disiplinler arası araştırması sırasında Kazakistan’da iki ay sürecek araştırma planlarını da paylaştı. Trivin özellikle,  Kazakistan-Çin serbest ticaret bölgesi olan Horgos’ta araştırma yapacağını belirtti. Söz konusu bölgedeki yerel grupların temsilcileriyle görüşme ve Aktau limanındaki yerel uzmanlarla röportaj yapma planlarını paylaştı.

Seminer sonunda katılımcılar, konu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Trivin, iki ay sonra araştırmasının sonuçlarını Avrasya Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla paylaşarak çalışmalarını dergimizde yayınlama niyetlerini dile getirdi.