Ahmet Yesevi Üniversitesinde TÜRTEP Semineri01 Şubat 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiye Türkçesiyle Uzaktan eğitim programları (TÜRTEP) semineri gerçekleştirildi. TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül tarafından Kazak Türkçesi Uzaktan Eğitim Programları (KAZTEP) personeline yönelik düzenlenen seminer 31 Ocak 2019 tarihinde Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

TÜRTEP’in misyonu, vizyonu, yönetim şeması ve çalışma ilkeleri hakkında katılımcılara bilgi veren Halil İbrahim Bülbül, TÜRTEP’in uluslararası standartlarda internet üzerinden uzaktan öğretim sağladığını, toplumun gelişimi için zaman ve mekan bakımından örgün eğitim imkanı bulunmayan kişilere de eğitim imkanı sunduğunu belirterek çağdaş bilgilerle donatılmış temel değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edindiğini belirtti. 

İnternet destekli uzaktan eğitim-öğretimde öncü, ulusal ve uluslararası boyutta tanınan ve eğitim programlarının kalitesi uluslararası standartlara uyumlu olduğuna vurgu yapan Halil İbrahim Bülbül, toplumun her kesimine modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkânlarını ulaştırarak yaşam boyu eğitim almasına fırsat veren, toplumun hızlı değişim ve gelişim sürecine katkıda bulunan, her alanda kalitesini sürekli geliştiren, girişimci, yenilikçi, güçlü ve saygın bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade etti. 

Halil İbrahim Bülbül, konuşmasının bir bölümünde TÜRTEP’in Türkiye, Kazakistan veya yurt dışındaki diğer üniversitelerde üniversitelerinde görev yapan, seçkin ve alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan eğitim öğretim kadrosuna sahip olduğuna dikkat çekerek, TÜRTEP programlarında başta Türkiye’nin önde gelen ODTÜ, Yıldız Teknik, Marmara  ve İstanbul üniversitelerinden olmak üzere 50’ye yakın üniversiteden 176 öğretim üyesinin görev yaptığını açıkladı. 

Konuşmasının son bölümünde TÜRTEP programlarını ve yapısını ayrıntılı bir şekilde anlatan Pro. Dr. Halil İbrahim Bülbül, seminerin sonunda KAZTEP çalışanlarının sorularını yanıtladı ve çözüm önerilerde bulundu.