Ahmet Yesevi Üniversitesinde 21.Yüzyılda Türkoloji’nin Geleceğine Yönelik Öncelikler Konferansı 28 Şubat 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün “Türkoloji Telekonferansları” kapsamında Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu “21.Yüzyılda Türkoloji’nin Geleceğine Yönelik Öncelikler” konulu konferans verdi. 28 Şubat 2019 Perşembe günü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi’nde online olarak gerçekleştirilen etkinliğe rektör yardımcıları Prof. Dr. Kamalbek Berkinbaev, Prof. Dr. Umirbek Umbetov, Dr. Emrekul Abuov, Yesevi Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Ariphan Sadıkov,  Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan ile enstitü çalışanları, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. 

Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu, Türkolojinin tarihi gelişimi hakkında genel bir değerlendirme yaparak:  “Türkoloji günümüzde modern akademik bir konu olarak tarihinin üçüncü aşamasına girmektedir. Elbette, Kaşgarlı Mahmut ile başlayan gramerleri ve sözcükleri biliyoruz. Modern dönem olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu ile ticari ve siyasi alanda etkileşimde bulunan devletlerin Türk dilini araştırdıkları dönemdir. Özellikle  Rusya bilim adamları (Böhtlingk, Radloff, Il'minskiy, Katanov) Türk dillerini bu dönemde derinlemesine tetkik etmiştir. İkinci modern dönem, Bolşevik Devrimi'ni (1917) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin (1923) kurulmasını takip eden 20. yüzyıldır. Bu dönem 20. yüzyılın ikinci yarısında Soğuk Savaş dönemidir. Bir yandan yerli bilim adamları kendi dillerini ve kültürlerini ayrı birimler olarak incelediler, bir yandan da soğuk savaş nedeniyle uluslararası çıkarlara konu oldular. Günümüzde ise tüm Türk dünyasını bir bütün olarak incelemeye başlandığı üçüncü dönem diye nitelendirebiliriz. Bu dönem bir bütünün parçası olarak lehçelerin, edebiyatların, folklorun, kültürel üretimin ve tarihin yeni sentezlerini formüle etmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu yıl ‘UNESCO Uluslararası Yerli Diller Yılı’ vesilesiyle tehlikedeki Türk dillerini ve kültürlerini belgelemeye çalışıldığı bir dönemdir”dedi.

Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu’nun, dinleyiciler tarafından yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla program sona erdi.