Türk Dil Kurumu Başkanı Ahmet Yesevi Üniversitesinde Konferans Verdi14 Mart 2019


Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, “Türkoloji Enstitüsü Telekonferansları” kapsamında,  Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in katılımı ile “Dil-Millet İlişkisi” konulu bir konferans gerçekleştirdi. 13 Mart 2019 Salı günü online olarak gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Hazırlık Fakültesi Türk Dili Okutmanı Dr. Ercan Petek yaptı. 
Etkinliğe; A. Baytursınov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erden Kajıbek (Polonya),  Almatı Ahmet Baytursınov Enstitüsü, Almatı Farabi Üniversitesi Türksoy Bölümü ve Yakutsk Dil Bilimi Enstitüsü (Yakutistan) katılım  sağladı.  Dört ülkede ve altı noktadan canlı bağlantıyla yapılan konferansta  “Dil-Millet İlişkisi” üzerinde durularak Türkiye’nin deneyimi ve Türk Dil Kurumu çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Til-Halık Baylanısı (Dil-Millet İlişkisi): Türklerde Dil Birliği” telekonferans aracılığı ile yaptığı sunumda Türk dilinin lehçe ve ağızlarının ortak özellikleri ve  gönül coğrafyamız Türk Dünyasında ortak dil çalışmaları üzerinde durdu.  
Prof. Dr. Gülsevin  özetle; “Türk dünyası ortak söz varlığı ve terminoloji birliği ile Latin kökenli söz ve terimlerin yerine Türk lehçelerindeki Türkçe sözcüklerin kullanılması konusunda ortak bir yöntem kullanılması gerektiğini, bu anlamda ortak akademik organlar teşkil edilerek Türkiye’de Türk Cumhuriyetleri dillerinde eğitim ve öğretim yapan kolejler açılmasını, TRT Avaz ile sürdürülen Tük dünyası iletişim ortaklığı daha da geliştirilerek eğitim ve bilim programları ile Türk dünyası dillerinde haberler ve diziler ile aktif birleşik canlı yayın faaliyetlerine dönüştürülebileceğini” ifade etti.
Dört ülke adına katılım yapan Türkologlar ise Türk dili konusunda ortak çalışmaların geliştirilmesi için her ülke ve kuruluşun Türk Dil Kurumu ile ortak çalışılması gerekliliğin açıklayarak bu alandaki birliğin önemi üzerinde durdular. Konferans soru-cevap faslı ile sona erdi.