Avrasya Araştırma Enstitüsünde Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, “Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Akademik Dergi Standartları” konulu seminer verdi19 Mart 2019

 

 

18 Mart 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, “Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Akademik Dergi Standartları” konulu seminer verdi.   

Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, seminerin giriş kısmında kısaca özgeçmişinden bahsetti. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, yüksek lisansını ODTÜ’de ve Doktora eğitimini ise ABD’de Arizona State Üniversitesi’nde tamamlayan Şahin, 1993’ten itibaren Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2008’den bu yana ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi Üyesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin SSCI’de dizinlenen ‘‘bilig’’dergisinin yayın kurulu üyesi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulu üyesi ve hakemi olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, sunumunda uluslararası hakemli derginin tanımıyla başlayarak, uluslararası hakemli dergilerin, araştırma sonuçlarının ve yeni yaklaşımların uluslararası düzeyde paylaşıma açıldığı, tartışıldığı birer mesleki ortam olduğunu açıkladı. Aynı zamanda uluslararası hakemli dergilerin kalitesinin atıf indekslerine (Scientific Citation Indexes) göre belirlendiğini açıkladı. Şahin, ‘‘bilig’’dergisinin Türkiye’nin en önde gelen hakemli dergilerden biri olduğunu ve akademik işleyiş açısından çok yüksek seviyede olduğunu iletti. Örnek olarak, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün yayınlamaya başladığı Eurasian Research Journal (ERJ) dergisinin belli akademik standartları kazanmasında alınması gereken önlemlerden bahsetti. 

Seminerin devamında ulusal ve uluslararası indekslerin ya da dizinlerin sıralaması üzerinde duran Şahin, Türkiye’deki TR Dizini sıralamasında ULAKBİM’deki dizinlerin ulusal bir dizin olduğunu ve ona sadece Türkiye’den alınan ISSN numaralı dergilerin kayıt olabileceğini belirtti. Uluslararası dizinler arasında yer alan ve Thomson’dan Clarivate Analytics’in devraldığı SCI-Exp ve SSCI dizinlerinin aynı şekilde devam ettiğini ve aynı saygınlığa sahip olduğunu dile getirdi. Dizin sıralamasında ayrıva Scopus’un (Elsevier) oldukça önemli olduğunu da vurguladı. Bunun dışında makale ve dergilerin erişilirliğini sağlayan birçok veri tabanları hakkında bilgi verdi ve veri tabanında taranmanın kolay olduğunu, fakat indeks koşullarını sağlamanın biraz daha zor olduğunu söyledi. 

Ulusal ve uluslararası indekslerin misyonularını açıklayan Şahin, indekslerin faaliyet alanları ve hizmeti hakkında derin bilgiler vererek, indekslerin temel fonksiyonunun akademik dergilerin performanslarına ilişkin bilgileri sağlamak olduğunu vurguladı. Örneğin, etki faktörü, Q değeri, atıf analiz sonuçları vb. bilgilerin bu indekslerden anlaşılabilir olduğunu söyledi. Indekslerin bunun dışında, akademisyenlerin performanslarına ilişkin de bilgi sağladığını belirten Şahin, yayın türleri ve H indeksinin değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bilgiler de sundu. Bunlara ek olarak, konuşmacı, TR Dizin Komite Değerlendirme Ölçütleri konusunda, Komite Kararı, Araştırma ve Yayın Etiğine Uygunluk, Hakem Değerlendirme Sisteminin Katkısı, Editör Sisteminin Katkısı ve Akademik Yazım Ölçütlerine uygunluk konularına değinerek, geniş açıklamalarda bulundu. 

Seminerin sonunda Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer ERJ dergisinin kuruluş aşamasında karşılaşan sorunlardan bahsetti ve derginin uluslararası indekslerde kısa bir sürede yer bulmasına ve kalıcı bir statüde devam etmesine yönelik olarak fikirlerini sundu. Son olarak, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Musa Yıldız, katkıları için Prof. Dr. Ali Ekber Şahin’e teşekkür plaketi takdim etti.