Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde “Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Akademik Dergi Standartları” semineri20 Mart 2019

 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi vebilig”dergisinin yayın kurulu üyesiProf. Dr. Ali Ekber Şahin, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde “Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Akademik Dergi Standartları” konulu seminer verdi. 

19 Mart 2019 Salı günü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere; rektör yardımcıları Prof. Dr. Kamalbek Berkinbaev, Prof. Dr. Umirbek Umbetov, Doç. Dr. Şolpan Esimova ile çok sayıda akademisyen katıldı.  

Prof. Dr. Ali Ekber Şahin sunumunda; “Atıf indeks derecelendirme kuruluşlarınca taramaya alınacak süreli yayınlar belirli sürelerde gözetim altında tutularak bilimsel seviyesi ve içerik denetimi hakem heyeti görüşleri kapsamında kategorize edilerek hakemli dergi statüsünü kazanırlar.  Böyle bir kazanım için ulusal ve uluslar arası bilimsel kuralların uygulanması elzemdir” dedi.

Sunumunda uluslararası hakemli dergi gelişmelerini değerlendiren Prof. Dr. Şahin, süreli yayının düzenli doğru ve zamanında çıkartılması, makalelerin şekil ve  içerik yönünden ciddi bir hakem denetiminden geçirilmiş olması gerektiğini  vurguladı.

Uluslararası etki değeri üzerinde de duran Prof. Dr. Şahin,  özellikle atıf ölçümleri ve uluslar arası yeterlilik bağlamında; TR Dizin, SCI, SSCI, VINITI, RAS, EBSCOHost, PubMed  gibi   pek çok indeks, veri tabanı, arama motorları, bilimsel yayınlara ulaşmaya karşılaştırmalı değerlendirilmelerine yönelik faaliyet gösteren derecelendirme kuruluşları hakkında bilgi verdi.

Özellikle etki değeri (Impact factor), h-indeks, SCImago Journal Rank, SNIP/Eigenfactor, Usage ISI dergi karşılaştırmalarında kullanılan sistematik değerlerdir. Bu değeler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası atıf analizi  verebilen kuruluşlar arasında günümüzde yaygın olarak Web of Science, Scopus, Google Scholar, AGRIS, Index Copernicus, BIOSIS  gibi derecelendirme kuruluşların bilimsel yeterlilik ölçümü olarak esas alındığını belirterek  sunumu tamamladı. Katılımcıların ilgi ve dikkatle takip ettiği seminerde yapılan sunumun aynı anda Kazak diline çevrilmesi ile akademisyenlerin konu hakkında doğru ve etkin bilgi sahibi olması sağlandı.