Ahmet Yesevi Üniversitesinde Tarihte Türk Dili Konulu Uluslararası Telekonferans Gerçekleştirildi28 Mart 2019

 

Türk Dili Eğitimi, Türkiye Türkçesi Yazı Dili, Türkiye Türkçesi Ağızları ve Tarihî Türk Lehçeleri konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve “Erzurumlu Darir - Kıssa-i Yusuf “ adlı tezi ile “Türk Dili Doktoru” unvanını alan Prof. Dr. Leyla Karahan Ahmet Yesevi Üniversitesinde konferans verdi. Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü “Türkoloji Telekonferansları” kapsamında düzenlenen etkinlik Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan canlı bağlantıyla uluslararası düzeyde gerçekleşti.  

Gazi Üniversitesi’nden bağlanan Prof. Dr. Leyla Karahan’ı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, Özbekistan Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Dil Bilimi Enstitüsü Türk Dilleri Bölümü’nden çok sayıda akademisyen, personel ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dinledi. 

27 Mart 2019 Çarşamba günü Hazırlık Fakültesi Türkçe Okutmanı Halil Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa; Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör, Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan, Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Dr. Asil Şengül, Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi AR-GE Müdürü Dr. Nodirbek Jurakuziev, Nesimi Dil Bilimi Enstitüsü Türk Dilleri Bölüm Başkanı Dr. Elçin İbrahimov katıldı. 

Konferansta, Türk dilinin tarihteki yolculuğunu ele alan Prof. Dr. Karahan “Türk dili, çok geniş bir coğrafyada kullanılan ve en az 5500 yıllık geçmişi olan eski bir dildir. Bu dil, aynı zamanda bugün bütün Türk dünyasının ortak dilidir. Bizim kimliğimiz olan bu dilin, gelişme dönemlerini bilmek, bu dille yazılan şaheserleri ve bu dili kullanan şahsiyetleri tanımak, tanıtmak, hatırlamak, hatırlatmak bugünümüz ve geleceğimiz bakımından önemlidir” diye konuştu. 

Prof. Dr. Karahan konuşmasının son bölümünde konferansı düzenleyen Türkoloji Araştırmaları Enstitüsüne teşekkürlerini ileterek, kendisini aynı zamanda Türkistan’da, Özbekistan’da ve Azerbaycan’da hissettiğini belirtti. Prof. Dr. Leyla Karahan konferansını katılımcıların sorularını yanıtlayarak tamamladı.