Dokuz Eylül Üniversitesinde ''Müslümanların İlim ve Medeniyete Katkıları'' Konferansı 28 Mart 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ''Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anısına Müslümanların İlim ve Medeniyete Katkıları'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Konferansa Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Bilen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Musa Yıldız’ın anlatımıyla gerçekleşen konferansta, tarihten günümüze kadar İslam Medeniyetinin yetiştirmiş olduğu ilim adamlarının bilim ve sanata olan katkılarından bahsedildi. 

Yıldız konuşmasında, “Medeniyet dünyada bütün milletlerin ortak malıdır. Her toplumun bugünkü medeniyet çizgisinde az çok bir payı vardır. Bu pay sadece batılılara ait değildir. Bu medeniyet paydasında Çin, Mısır, Roma, İslam ve benzeri medeniyetlerin de payları vardır. Medeniyet yarışı uzun koşulu bir bayrak yarışıdır. İslam’ın medeniyete olan katkılarını göz ardı etmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.
Yıldız, İslam alimlerinin ilham kaynağının Kur’an-ı Kerim olduğunu ve ayetleri kendilerine rehber edindiklerini belirtti. 

Batılı bilim adamlarının İslam Medeniyetiyle ilgili sözlerine ver veren Yıldız, “Batılı meşhur psikolog Gustave Le Bon; “Avrupa’nın bütünüyle karanlık bir vahşet devri yaşadığı sıralarda, İslam’ın hâkim olduğu iki büyük şehirde, Bağdat ve Kurtuba’da yeryüzünü parlak ışıklarıyla aydınlatan iki medeniyet hüküm sürüyordu” ifadelerini görmekteyiz” dedi. 

Batının önemli düşünürleri arasında olan Immanuel Kant’ın doktora tezinin başında Besmele olduğunu söyleyen Yıldız, “Batı Felsefesine, Descartes'ten sonra en büyük açılımı getirmiş olan ve Modern Batının anlaşılmasında önemli bir kişi olan Alman filozof Immanuel Kant'ın doktora diplomasının başında 'Besmele' vardır. “Eğer İmam-ı Gazalî olmasaydı, onu incelemeseydim, bu doktora tezini veremezdim” dediği de rivayet edilmektedir” dedi. 

Konferans sonrasında Prof. Dr. Musa Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesineAhmet Yesevi Üniversitesi yayınlarından hediye etti.