Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkologiya Dergisi ve Türk Dünyasında Türkoloji’nin Güncel Sorunları” konferansı05 Nisan 2019

 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Dilbilimi Enstitüsü Türk Dilleri Bölümü Başkanı ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi “Türkologiya” dergisinin yazı işleri müdürü Dr. Elçin İbrahimov, Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkologiya Dergisi ve Türk Dünyasında Türkoloji’nin Güncel Sorunları”konulu konferans verdi. Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü konferansları kapsamında düzenlenen etkinlik 5 Nisan 2019 Cuma günü Merkez Kütüphanenin toplantı ve konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı. 

Dr. Elçin İbrahimov  konferansta alfabe sorununun geçmişten günümüze Türk dünyasının ve Türkoloji için güncel sorunlardan biri olduğuna vurgu yaparak “Elbette her halkın varlığını, mevcudiyetini belirleyen esas etkenlerden biri alfabedir. Alfabe dil bilimsel bakış açısıyla sadece işaretler sistemi değildir. Toplumlarda alfabelerin kabul edilmesinde çeşitli dinlerin yanında, siyasal ve sosyal olayların da etkili olduğunu belirtebiliriz. Fakat Türk dünyasında alfabe sorunu, XIX. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüze kadar devam etmektedir.

Günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşması, onları geçmişteki birçok sıkıntılardan kurtarmıştır. Ortak alfabe sorununun çözülmesi, gelecekte ortak konuşma dilinin (ortak Türkçenin) de oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Alfabede ortaklık olmadan ortak dil oluşturmak imkansızdır” dedi. 

Katılımcıların sorularını yanıtlayarak konferansını tamamlayan Dr. Elçin İbrahimov’a Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten geleneksel Kazak milli giysisi Çapan giydirdi ve üniversite yayınlarından takdim etti.