Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Türkistan’dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” Semineri05 Nisan 2019

Avrasya Araştırma Enstitüsünde 04 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi “Türkistan’dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” konulu bir seminer verdi.

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi seminerinde, 1930’larda Türkistan’dan önce Afganistan’a, sonra Türkiye’ye ve Arabistan’a göç etmiş Türkistanlılar’ın göç esnasında neler yaşadıkları, geçimlerini nasıl sağladıkları, farklı ülkelerde nasıl yaşadıkları ve dillerini, adetlerini, kültürlerini nasıl korudukları hakkında bilgiler verdi. Öncelikle bu araştırmanın İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi tarafından desteklendiğini anlatan Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi, çalışmanın göç edenlere ilişkin literatürden elde edilen bilgiler; ve göçü bizzat yaşamış olanlarla, ve onların çocukları ve torunlarıyla yapılan mülakatlar kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Seminerin devamında Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi, söz konusu göç sürecine, ünlü Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin soyundan gelen Yesevi ailesinin de katıldığını, Afganistan’a geçen Yesevi ailesinin bir kısmının daha sonra Arabistan’a ardından da Türkiye’ye göç ettiğini anlattı. Doç. Dr. Yesevi, Türkistan’dan göç edenlerin Türkiye, Arabistan ve ABD gibi farklı coğrafyalarda yerleşmelerine ve o günden bu yana birkaç nesil geçmesine rağmen, kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları dil, adet, kültür ve kimlik özelliklerini korumakta olduklarını belirtti.

Seminerin sonunda, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Kamalbek Berkimbayev, seminerinde paylaştığı önemli bilgilerden dolayı Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi’ye teşekkür ederek, Türkistan bölgesinin geçmişi ve bugünü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Diğer yandan, katılımcılar, 1930’lardaki Türkistan’dan göçün temel nedenleri ve göç sürecinin kimlik oluşumuna etkisi hakkında fikir alışverişinde bulundular.