Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Dünyasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çalıştayı” gerçekleştirildi08 Nisan 2019

 

Türkçe öğretiminde kullanılan yöntemleri paylaşmak ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası  Türk-Kazak Üniversitesi’nde Türk Dünyasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi tarafından, 5 Nisan 2019 tarihinde Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezinde  düzenlenen  çalıştaya, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Taalay Abdiyev ve üniversitemizden akademisyenler katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar açılış konuşmasında “Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan’da üniversite olarak Türkçe dil eğitimine büyük önem veriyoruz ve bu eğimin sürekli gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bizler hem ortak alfabe hem de akademik çalışmalar ile dilimizi birbirine yaklaştırabilirsek Türkçe bin yıllık aranın ardından tekrar dünyanın en etkili dili olacaktır. Hem nüfuz hem de nüfus açısından buna hiçbir engel yok” dedi. Dil eğitiminin bireye yeni bir pencere açmak olduğunu vurguladığı konuşmasında kültürü yaşatmanın, uluslararası diplomaside yer almanın en önemli yolunun dil eğitimi olduğuna dikkat çekti. 

Çalıştay süresince Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler ile dil öğretim kitapları üzerine sunumlar yer aldı.  Üç oturumda gerçekleşen çalıştayda 10’a yakın dil bilimci bildiri sundu. Etkinlik, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten’in moderatörlüğünde kapanış ve değerlendirme oturumuyla sona erdi.