“Tarihten Bugüne Avrasya Jeopolitiğinde Denge Arayışları: Türkiye Perspektifinden Çin ve Hindistan” Konferansı16 Nisan 2019

 

 

15 Nisan 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından, Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, “Tarihten Bügüne Avrasya Jeopolitiğinde Denge Arayışları: Türkiye Perspektifinden Çin ve Hindistan” konulu konferans verdi.

 

Konferansın açış konuşmasında Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Borbasov, davetli konuşmacı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın sunacağı bildirinin önemini vurguladı. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, ilgili alan araştırmalarında Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın analiz ve görüşlerine öncelik verildiğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolsu Rıza Kağan Yılmaz’ın teşrifleriyle Tarih Enstitüsünün salonunda gerçekleşen konferansa bilimadamları ve ünlü arkeologlar katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı sunduğu bildirisinde olgu ve olayların politik ve bilimsel boyutlarını ortaya koyarak şunları ifade etti:

“BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden de olan ABD, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin arasındaki rekabetin sonuçları Avrasya bölgesini de etkilemektedir. Çin, 21. yüzyılın en güçlü ülkesi olma yolunda ilerlemektedir, bazı rakip ülkelerin aksi yöndeki gayretlerine rağmen bu ülkenin kalkınma perspektifini durdurmak güç görünmektedir. Çin’in Rusya ile ilişkilerindeki sorunlar özellikle ABD başta olmak üzere üçüncü ülkelerin etkisi sonucunda meydana gelmektedir. Bugüne kadar Çin diğer ülkeler arasındaki siyasi sorunlara karışmadı. Gelecekte ise, Çin’in bu yaklaşımı değişecektir,  ve bu ülkenin bütünüyle bir ‘küresel aktör’ olmasına tanık olacağız”.

Profesör Bağcı’ya göre, Hindistan da hızla gelişmekte olan bir  ülkedir. Hindistan, Çin ile aynı paralelde gelişme kaydederek, gelişen veya gelişmekte olan ülkelerle rekabet içindedir, hatta, birçok alanlarda liderliği elde etmeyi başaran bir ülke olmuştur.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, yakın gelecekte, Avrasya’da yeni siyasi süreçlerin başlayabileceğini ve bunun etkisiyle çeşitli ekonomik ve siyasi krizlerin yaşanabileceğini kaydetti.

Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü müdür yardımcısı Prof. Dr. Sayın Borbasov, bildirisinden dolayı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya teşekkür ederken, “Dünyaca kabul edilen siyaset uzmanları tarihçilerden yetişir” kaidesini bir daha ispatlandığını vurguladı. Prof. Dr. Borbasov, ortak bilimsel çalışamaların yapılmasına istekli olduklarını iletti.

Konferans sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, katkılarından dolayı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya teşekkürlerini ileterek, sertifika takdim etti.