Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinde konferans verdi24 Nisan 2019

 

22 Nisan 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi ile işbirliği içinde, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in verdiği “Bilim Tarihi Perspektifinde Teknoloji Yönetimi” başlıklı konferansı düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bereket Karibayev, konferans katılımcılarına Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’i, ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’i tanıtmıştır. Ayrıca, konferans konusunun günümüzdeki önemini vurgulayarak, Al-Farabi Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi öğretim üyeleri dışında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin de dinleyici olarak etkinliğe katılım sağladığını iletti. 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer de konuşmasında, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan Tarihi Bölümü Başkanı’na ve şahsında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesine söz konusu konferansın düzenlenmesinde gösterdikleri katkı ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. 

Etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Avrasya Araştırma Enstitüsü’ne ve Al-Farabi Üniversitesi yöneticilerine teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şimşek, Kazakistan’ın en önde gelen üniversitelerinden biri durumundaki Al-Farabi Üniversitesi’nde konferans vermenin büyük mutluluk olduğunun altını çizdi. 

Prof. Dr. Şimşek, 2019 yılının Türkiye’de Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildiğini ve kendisinin önemli Türk bilim insanlarından birisi olduğunu ve kendisinin vereceği konferansın da onun anısına düzenlendiğini belirtti. Fuat Sezgin’in, bilim ve teknoloji için ömrünü adayan bir örnek kişi olarak, 70 yaşına kadar günde 17 saat çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Şimşek, bugünkü nesiller için hızla gelişmekte olan bilim ve teknolojiye ayak uydurabilmenin önemini anlattı.

Geçen yıl, Kazakistan ziyaretinde bulunan değerli bilim adamı Nobel Ödülünün sahibi Aziz Sancar’ın, “ben zekâya değil, çalışmaya inanırım” anlamındaki önemli sözünü örnek gösteren Prof. Dr. Şimşek, dünyanın küçüldüğü dönemde Türk Dünyası’nın nerede olması gerektiği konusundaki fikirlerini paylaştı. Küreselleşen dünyada teknolojide rekabetin önemli safhalarını değerlendiren Prof. Dr. Şimşek, 1960’lı yıllarda teknoloji alanında üretimiçin rekabet olduysa, 1970’li yıllarda üretimin düşük maliyetiiçin rekabet, 1980’lerde kalitealanında rekabet ve 1990’lardan sonra teknolojide hıziçin bir rekabet olduğunun altını çizdi. Yani Şimşek’e göre, ürünü –diğer üstünlükler yanında- artık hızlı bir şekilde piyasaya sunabilen taraf, rakiplerinin önüne geçmektedir. Daha sonra, 2000 yılların da en önemli rekabet kavramı olarak bilginin ortaya çıktığını ve bilgiye sahip olmanın büyük bir güç sahibi olmak anlamına geldiğini belirtti. Bu arada yalnızca bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda bu bilginin organize edilmesi ve üretime yönelik hazırlanmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bugün bilimin ve birikimin ticarileştiği bir dönemde bilginin teknolojiye dönüştürülmesinin insanlık tarihi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 

Dünyada ilk olarak gelişen tarım toplumundan sonra, 18. yüzyıldan itibaren Sanayi Devrimi’nin ortaya getirdiği sanayi toplumunun, ve bunun sonucunda da insan tarafından yapılan işlerin teknoloji ile yapılmaya başlamasının insanlık tarihindeki önemli gelişmelerden olduğunu anlatan Prof. Dr. Şimşek, 21. yüzyılın, bilgiyi iyi bir şekilde kullanan toplumların yüzyılı olarak belirlendiğini belirtti. 

Ayrıca, bugünkü mevcut bilgilerin ayıklanıp iyi bir biçimde kullanılmadığı durumda, hava kirliliği, çevre kirliliği sorunları gibi bir bilgi kirliliği probleminin ortaya çıkabildiğini, ve aşırı ve gereksiz, kimi zaman da yanlış bu bilgilerin insanları yutabileceğini de söyledi.  İnsanlık tarihinde yüzyıllar boyunca inanılmaz gelişmelerin olduğunu, ve günümüzde bilgi üretiminin çok daha fazla hız kazandığını anlattı. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ağlarının genç kuşak zihinlerine nasıl yerleştiğini, Google ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerin bütçesinin bir ülke bütçesinden birkaç kat büyük olduğu gibi ilgi çekici bilgileri de paylaşan Prof. Dr. Şimşek, bugün bilgiyi yönetmenin ve bilginin hızına ayak uydurabilmenin birtakım örneklerini paylaştı.

Konferans, soru-cevap ve tartışma kısmı ile devam etti. Özellikle bilimdeki gelişmelerin Türk Dünyası’na ait halkların gelişimini nasıl etkileyebileceği, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanlığın manevi değerlerine ne gibi etkide bulunabileceği gibi sorular Prof. Dr. Şimşek tarafından detaylı bir şekilde cevaplandı. Konferans sonunda Prof. Dr. Bereket Karibayev, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e paylaştığı derin bilgilerden ve ders niteliğini taşıyan sunumundan dolayı teşekkürlerini iletti ve sertifika takdimi gerçekleştirildi.