Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek Kazak Ulusal Tarım Üniversitesinde Konferans Verdi25 Nisan 2019

 

24 Nisan 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsüile Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi işbirliğinde, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in “Bilgi: Mahiyeti ve Teknolojik Obezite” başlıklı konferansı düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi “Manevi Canlanma (Ruhani Jangıru)” Beşeri Araştırmalar Merkezi Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilim Akademisi Üyesi Hangeldi Abjanov, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine değerli bilgileri paylaşacağı için teşekkürlerini iletmiş ve sunacağı bildiri konusunun önemi üzerinde durmuştur. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’e de şükranlarını sunmuştur.     

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer de konuşmasında, Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi “Manevi Canlanma” Beşeri Araştırmalar Merkezi Başkanı’na ve Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi’ne söz konusu konferansın düzenlenmesinde gösterdikleri katkı ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. 

Konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan Avrasya Araştırma Enstitüsüne ve Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi yöneticilerine teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şimşek, konferans konusunun özellikle genç nesil için önemini vurguladı. 

Prof. Dr. Şimşek, 2019 yılının Türkiye’de Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildiğini ve kendisinin önemli Türk bilim insanlarından birisi olduğunu ve kendisinin vereceği konferansın da onun anısına düzenlendiğini belirtti. Fuat Sezgin’in, bilim ve teknoloji için ömrünü adayan bir örnek olarak, 70 yaşına kadar günde 17 saat çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Şimşek, bugünkü nesiller için hızla gelişmekte olan bilim ve teknolojiye ayak uydurabilmenin önemini anlattı. 

Bu arada yalnızca bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda bu bilginin organize edilmesi ve üretime yönelik hazırlanmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bugün bilimin ve birikimin ticarileştiği bir dönemde bilginin teknolojiye dönüştürülmesinin insanlık tarihi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şimşek, bugünkü mevcut bilgilerin ayıklanıp iyi bir biçimde kullanılmadığı durumda, hava kirliliği, çevre kirliliği sorunları gibi bir bilgi ve teknolojinin obezitesiprobleminin ortaya çıkabildiğini ve aşırı ve gereksiz, kimi zaman da yanlış bu bilgilerin insanları yutabileceğini de söyledi. Ayrıca, bilgi bombardımanı altında kendini koruyabilmek için insanlık tarafından tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.  

Konferans, soru-cevap ve tartışma kısmı ile devam etti. Özellikle bilimdeki gelişmelerin milletlerin kaderini ve geleceğini nasıl etkileyebileceği, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin aile ilişkilerinde, anne babaların çocukları ile aradaki ilişkilerde ne gibi sorunlar ortaya çıkarmakta olduğu gibi konular Prof. Dr. Şimşek tarafından cevaplandı. Konferans sonunda Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi öğretim üyelerine Türkiye ve Kazakistan’ın tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi için, Türkiye’deki Güney Anadolu Projesi (GAP) gibi sulama projelerinden bahsederek, Kazakistan’da da bu tür projelerin uygulanabilmesi için ortak proje çalışmaları davetinde bulundu. Konuşma sonunda konferans katılımcılarına sertifika takdimi gerçekleştirildi.