Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinde Konferans Verdi29 Nisan 2019

 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Üniversitelerde Gelişim ve Değişim” konulu bir konferans gerçekleştirdi. 29 Nisan 2019 Pazartesi günü Türkistan Yerleşkesi merkez kütüphanenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, rektör yardımcısı Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Prof. Dr. Kamalbek Berkinbayev ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 

Konferansta;  X, Y ve Z kuşaklarının çağdaş dijital bilgi sistemleri ile kurumsal akademik yapının kalitesi, bilişime dayalı örgün ve yaygın öğretim modelleri,  teknoloji, tasarım ve Ar-Ge merkezli yüksek öğrenimin sanayi ile işbirlikleri, planlı ve gerçekleştirilebilir sonuç odaklı çalışan kurumsal akademik yapı değerlendirildi. 

Rektör Utlu sunumunda; yenilikçilik hedeflerinin belirlenmesi, örgün yüksek öğretim hizmeti sunan üniversitelerin rekabetçi ve markalaşmaya dayalı yönetim yapısı, çağının üretim hedeflerine ve sektörlerine çözüm üreten programlarla akademik kalite hakkında  bilimsel tespitlerini paylaştı. Ayrıca; üniversitelerin kendi bünyesinde iç denetim ve verimlilik kalite analiz birimlerinin sistem yeniliği yol haritasının tespitinde etkili olduğunu,  mobil öğrenme, işbirlikçi entegre yapılar, bulut sistemleri gibi öğrenen ve öğreten dijital sistemlerin akademik faaliyetlerle ortak çalışması hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

Konferansta kurumsal organizasyon yapısının ve birimlerin birbirinin süreçlerini tamamlayan ve aynı zamanda kalitesini analiz ederek raporlayan bilişim teknolojileri yeniliğine açık bir akademik yapıda bulunması gereken nitelikler belirtildi.  Dış ve iç paydaşlar ile hem sosyal hem de teknolojik alanda Ar-Ge faaliyetleri ile yenilikçiliğin (inovasyonun) sistem olarak birleşmesi gerektiği de ayrıca vurgulandı. Sürekli bir ilerleme ile sonuçlanacak sistemlerin mutlaka özel sektörün arz ve taleplerine uygulanabilir ve üretilebilir projelerle cevap verebilecek servis hizmetlerinin olması gerektiği, kişisel üretim ve fikri mülkiyet için patent talebinin uluslararası ve ulusal boyutta çok önemli olduğu belirtildi.

Rektör Utlu, teknolojik gelişmelerin mutlaka bilişim hizmetlerine ve  interaktif  sistemlere açık tutulmasını ve bu sayede temel hedef olan çağdaş eğitim modellerine geçişin kolaylaşabileceğini, üniversite ve paydaşlarındaki markalaşma, rekabet ve pazarlama gelişmelerini başarmasının sürekli yenilikçilik stratejileri ile  mümkün olduğunu belirtti.

Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.