Prof. Dr. İsmail Güleç Ahmet Yesevi Üniversitesinde06 Mayıs 2019

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç, Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde iki haftalık ders ve seminer programını tamamladı.

TİKA'nın desteklediği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının koordine ettiği  proje kapsamında Türkistan'a gelen Prof. Güleç, girdiği derslerde Klasik Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi, Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Şiir çözümünde edebi sanatlardan yararlanma, Sabahattin Ali'nin bir hikayesinin toplumcu gerçekçilik bakımından incelenmesi, Aruz ve uygulamaları ile Aşık Edebiyatı Nazım Biçim ve Türleri konularında dersler verdi.  Prof. Güleç, kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu, Türkistan'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve Prof. Dr. Musa Yıldız'ın şahsında Mütevelli Heyetine ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'a kendisini davet ettikleri için teşekkür etti.