Ahmet Yesevi Üniversitesinde Smart Türkistan Forumu06 Mayıs 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesinde Türkistan Eyalet Valiliği tarafından “Smart Türkistan” konulu forum gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinden gelen 120'den fazla bilgi teknolojileri temsilcisi ile  yatırımcı firma yetkilileri,  bölge sakinleri, üniversite yöneticileri, kamu kurum yöneticileri ile hükümet temsilcileri katıldı. 

 “Smart  Türkistan” forumunda Türkistan bölgesinin geliştirilmesi, şehir ile kurum ve kuruluşların alt ve üst yapısının inavosyon teknolojisi ile standart yapılarla dijitalleştirilmesi üzerine etkileşim modeli olarak  Vendor Management Office (VMO) aracılığıyla ortak proje modelleri değerlendirildi.

Türkistan şehir alanının gelişiminin tartışıldığı forumda, Türkistan’ın kentsel dönüşümünün planlanması hakkında görüş ve düşüncelerini açıklayan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ise Türk Dünyasının manevi başkenti olan Türkistan’ın  tarihi değerlerinin korunması  ve çağdaş Türkistan’ın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rektör Abdrasilov konuşmasında ayrıca, Üniversitenin Bilişim Teknolojilerine uygun bir alt yapıya sahip olduğunu,  yeni teknik tesislerin geliştirildiğini ve standartlara uygun stratejik planın yürürlükte olduğunu bir sunumu katılımcılarla paylaştı. 

“Smart Türkistan” formunda Kazakistan'da ilk kez halk, devlet ve şirketlerin beklentilerinin tespiti, yönetsel süreçlere aktif katılım, toplumsal kalkınmasına dayalı yeni bir yaklaşımın benimsetilmesi  için yeni kalkınma modelleri ve stratejileri değerlendirildi.

Forumda toplumun temel yaşam kalitesini etkileyen sağlık, eğitim, sosyal yeterlilik, ulaşım ve güvenlik gibi konular  üzerinde duruldu. Kazakistan'ın BT uzmanları ise, akıllı bir şehir oluşturmak için yenilikçi fikirlerin yanında toplumun refah seviyesini geliştirecek yatırımların da önemli olduğunu dile getirildi.