KIMEP Üniversitesinden Doç. Dr. Kristopher White Avrasya Araştırma Enstitüsünde Seminer Verdi24 Mayıs 2019

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünde Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Grubu çalışmaları kapsamında KIMEP Üniversitesinden Doç. Dr. Kristopher White “Environment and Development in Kazakhstan's Northern Aral Sea” (Kazakistan'ın Kuzey Aral Denizinde Çevre ve Kalkınma)konulu seminer verdi. 

Doç. Dr. Kristopher White konuşmasını Aral Denizi bölgesi konusunda seminer verme ve Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü yakından tanıma fırsatını sunduğu için Avrasya Araştırma Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’e teşekkürlerini ileterek başladı. Ayrıca Avrasya üzerindeki araştırmaların hepsinin kendisinin ilgi alanı olduğunu da söyledi. Kendisinin Coğrafya alanında uzman olduğunu, aynı zamanda Ekonomik Coğrafya dalında araştırmalar sürdürdüğünü dile getiren Kristopher White, 1989 yılında üniversite eğitimi sırasında Coğrafya kitabında Aral Denizi hakkında bilgilere rastladığını ve yıllar sonra bu konu üzerinde araştırmalar yapma şansına sahip olduğunu açıkladı.

Seminer konusunu, Kuzey Aral Denizi bölgesinde ekonomi ile çevreyi birbirine bağlayarak açıklayan Doç. Dr. White, birçok basın organlarında yazıldığı gibi Aral Deniz’inin ‘‘geri döndüğü’’ bilgisinin yanlış olduğunu ileri sürdü. Ne var ki, 2005 yılında Aral bölgesine ilk defa seyahat ettiğini ifade eden White, daha sonraki yıllarda da gitme fırsatı bulduğunu ve zaman içinde bölge halkının yaşamı ile bölgenin genel olarak altyapısında ilerlemeler olduğunu belirtti. 

Aral Denizi bölgesinin kalkınmasına yönelik programlar çerçevesinde Dünya Bankası’nın yatırımlarının altını çizdi. Aynı zamanda Japonya ve Güney Kore’nin işbirlikleri ile bölgede 75 kişiye iş imkânı sağlayan Aral Taze Balık İşleme Merkezi (Aral Fresh Fish Processing Center) kurulduğunu ve bu merkezin yerel halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ağırlık verilmesi gerektiğini savunan Kristopher White, ekolojiden ekonomiye doğru bir harita çizilmesini söyledi. Seminerin devamında Doç. Dr.  White, Aral Denizi bölgesinde Kökaral Barajı’nın inşa edilmesinin bölgenin ekosisteminin oluşmasını olumlu etkilediğini, istihdam meselesinin çözülmesine de yardımcı olduğunu vurguladı.

Seminer sonunda Enstitü araştırmacıları kendi görüşlerini ortaya sunarak, fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Aral Denizi meselesi üzerinde Özbekistan’ın pozisyonu ve diğer bölge devletleri ile ilgili görüşlerini iletti. Özellikle Aral Denizi meselesine benzer Türkiye topraklarına yakın İran’ın Urmiye Gölü’nün kurumasına ilişkin önerilen çözüm yolları ile karşılaştırma yaptı.  Doç. Dr. Vakur Sümer, Aral meselesi üzerinde ortak çalışmalar yapılabileceğini teklif ederek, Doç. Dr. Kristopher White’a paylaştığı derin bilgileri için teşekkür etti ve sertifika takdim etti.