Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu Kazakistan’da Düzenlendi14 Haz 2019

13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından, Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi.    Sempozyuma, Gılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi, Kazakistan Millî Kütüphanesi, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de destek verdi.

Uluslararası Sempozyum, "Gılım Ordası" Merkezi Bilimsel Kütüphanesinde "Kazakistan'da Türk Dillerindeki Nadir Eserler ve El Yazmaları" konulu özel olarak düzenlenen sergiyle başladı. Eski tarih hakkında bilgi veren arşiv bulunan nadir eserler ile el yazmaları katılımcılara sunuldu.

Sempozyumun açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hüseyin Karakum, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Gılım Ordası" Merkezi Bilimsel Kütüphanesinin Müdür Yardımcısı Nurlan Seydin ve diğer misafirler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz: ‘’Böyle uluslararası, bilimsel nitelikli ve manevi toplantıların bolca gerçekleşmesi, ortak tarihimizi derin bir biçimde öğrenmemiz için ve karşılıklı yakın işbirliği içinde olmamız için etkili olacaktır’’ dedi. 

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız:’’ Türk Dili konuşan halkların anavatanı Kazakistan'da gerçekleşen böylesi güzel bu faaliyeti her sene geleneksel olarak sürdürmeye ve karşılıklı olarak iki ülkenin bilimsel yönde güçlendirilmesine katkı vermeyi temenni ediyoruz’’ dedi.

"Gılım Ordası" Merkez Bilimsel Kütüphanesinin Müdür Yardımcısı Nurlan Seydin ise sempozyum  katılımcılarına başarılar dileyerek yurt dışından gelen bilim adamlarına teşekkürlerini sundu.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer Sempozyumun temel amacının Türk Aksakalı Kazakistan Cumhuriyeti İlk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in "Geleceğe Yöneliş: Manevi Canlanma" ve "Büyük Bozkır'ın Yedi Yönü" makalelerindeki fikirlerine destek verme ve fikirleri canlandırma yoluyla Türk Dünyasındaki birliği güçlendirme olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, sempozyum çerçevesinde Türk dillerinde tarihsel yazıları ve metinleri araştırma, tarihsel metin araştırmalarında karşılaşılan sorunlar, dijitalleştirme, kataloglama, koruma ve araştırma yollarının Türkolog bilim adamları tarafından uluslararası düzeyde tartışılmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Sempozyum genel oturumuna başkanlık eden Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, sempozyumun tüm Türk halklarının ortak tarihine temel olan tarihsel eserlerin incelenmesi ve bilimsel kullanıma sunulmasına büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplantıda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun "Arap Harfli Türkçe Tarihî Metinler Nasıl Okunmalı?", L.N Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Prof. Dr. Karjaubay Sartkojauli "Eski Türkçe Dongoin-Şiree Metninin Yeni Okunuşu ve Açıklaması", L.N Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Prof. Dr. Tursın Jurtbay "Kurbangali Halidi: “Tevârîh-i Hamsa-i Şarki” Adlı Eserinin El Yazması" ve Nazarbayev Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uli Schamiloglu "Rusya İmparatorluğu’ndaki Tatarlar’ın Yazılı Mirası: Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirmesinin Durumu Konusunda Bazı Düşünceler" adlı bildirilerini sundular.

Sempozyum sonunda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.  Cengiz Tomar, "Gılım Ordası" Merkez Bilimsel Kütüphanesi’nin Müdür Yardımcısı Nurlan Seydin, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer sunum yapan bilim insanlarına sertifika ile hatıra mahiyetinde hediyeler takdim etti.

Sempozyum bölüm oturumları öğleden sonra ve ertesi gün Avrasya Araştırma Enstitüsünde devam etti. Sempozyuma Almanya, ABD, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkiye, ve Gürcistan’dan, toplamda elliden fazla Türkolog katılarak Türk dillerinde yapılan tarihsel el yazmalarını geniş biçimde tartıştı ve el yazmaları  olarak günümüze kadar ulaşan manevi mirasları yayınlama yollarını değerlendirdi.