Türkoloji Araştırmaları Enstitüsündeki ’’El Yazması Eserlerin Bibliyografik Denetim Kataloğu’’ Yayınlandı17 Eyl 2019

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, kütüphanemizde korunanel yazmalarının açıklamalı bibliyografik künyelerini içeren çalışmayı yayımladı. 

İki cilt ve 353 sayfadan oluşan bibliyografik eserde çok dilli nadir eserler ve çeşitli dönemlere ait el yazmaları yer alıyor. Neşredilen çalışmada Avrasya bölgesinde Arap harfli alfabe ile nesilden nesileintihal eden eski Kur'an mealleri, çeşitli dinîhikâyeler, kültürel kanunlarla ilgili eserler, Türk-İslam efsaneleri, hatıratlar, soylamlar, şecereler ve töre yazıları mevcuttur. 

Çoğunluğu Orta Asya ülkelerinde ve Kazan Basımevinde basılmış Arapça, Farsça, Çağatayca ve Kazakça eserlerin oluşturduğu bibliyografik çalışmada; Litografi Matbaasında neşredilen Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet ile M. Hazini, Fuzuli, Ali Şir Nevai’nin eserleri, Kazak halk ozanlarından ​Şadi Töre ve Maylı Hoca gibi ünlü şairlerin eserleri tanıtılmaktadır.  

228sayfadan oluşan birinci cilt, 20. yüzyılın ilk yarısında eski alfabeyle yazılan “Umudun Ölmesi”, "Alanqay Batır", "QulıpDestanı"vb. 334 el yazmasının künyesini içermektedir.

İkinci ciltte ise Arap harfleriyle yazılmış konuları muhtelif eserlerin künye bilgileri yer almaktadır. Ortaçağda yaşayan şâirlerden Hazini, Sagadi, Nevai, Hafız, Fuzuli, Mırza Bidel, Sufi Allayar’ın Çağatayca ve Farsça yazılmış kitapları dizinlenmiştir. Söz konusu ciltte Hoca Ahmet Yesevi’nin “Divân-ı Hikmet” adlı eserinin nüshaları, Abay şiirlerinin Murseyit Molla (1907) tarafından istinsah edilmiş nüshaları, Şadi Töre’nin kıssaları, “Nazım Siyer-i Şerif” vb. elyazmaları hakkında açıklamalar verilmiştir. 

Önemli eserlerden biri olarak 19. yüzyılda Çağatayca basılmış olan Şehname kitabı ve Turmağambet’in “Rüstem-Destanı” kitabı zikredilmesi gereken eserler arasındadır. 20. yüzyılın başlarında yaşamış mollalardan biri olan Bekasil Bibulatulı’nın Farsça “Falname” kitabı, 1313’te yayımlanan “Balname”, “Nesepname” adlı eserler ile ilgili açıklamalar ve onların derleyicileri, eserin türü, müstensih ya da müellifleri, telif tarihleri, yayınlanan cildin sonunda alfabetik olarak dizinlenmiştir. 

 Yayımlanan’’El Yazması Eserlerin Bibliyografik Denetim Kataloğu’’ adlı bibliyografik çalışmanın Türkoloji alanında çalışan farklı disiplindeki akademisyenlere çalışmalarında katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.